Nastavljaju se natječaji za linije Lopar-Valbiska i Suđurađ-Lopud-Dubrovnik

Foto: Milo Sršen / Facebook

Nastavljaju se natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim trajektnim linijama 338 Lopar – Valbiska i obratno i 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno, objavila je Agencija za obalni linijski pomorski promet. 

Podsjetimo, natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim trajektnim linijama 338 i 831 bili su ponovno odgođeni i to zbog izjavljenih žalbi na natječaj.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je dana 12. veljače 2021. godine na svojim službenim stranicama objavila rješenja donesena povodom žalbi izjavljenih na dokumentaciju o nabavi u svakom od postupaka.

Žalbe su odbijene kao neosnovane, čime su stvoreni uvjeti za nastavak postupaka.

Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama biti će objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, očekivano tijekom ovog tjedna, te će istima biti određen novi rok za dostavu ponuda.

I.B.