Nastavljeni natječaji za državne trajektne linije Lopar – Valbiska i Suđurađ – Lopud – Dubrovnik

Foto: Wikimedia

Nastavljeni su natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim trajektnim linijama 338 Lopar – Valbiska i obratno te 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno.

Novi rok za dostavu ponuda je 4. ožujka 2021. godine po lokalnom vremenu navedenom u svakoj Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama.

Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama objavljene su 22. veljače 2021. godine, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave javne nabave”.

Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 4. ožujka 2021. godine po isteku roka za dostavu ponuda navedenog u svakoj obavijesti, u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, Split.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Iz Agencije za obalni linijski pomorski promet napominju ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan OVDJE.