U javno savjetovanje izišao prijedlog Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova ronjenjem

Foto: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je javno savjetovanje u vezi Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova ronjenjem. 

Navedenim Pravilnikom se propisuju načini na koji je dozvoljen ribolov ronjenjem, a u koji spada sakupljanje morskih organizama i izlov morskog crva, namjena pojedinih ribolovnih alata i opreme te prostorno – vremenska ograničenja za sakupljanje i izlov u određenim dijelovima ribolovnog mora, lovostaj i minimalne veličine za pojedine vrste i dozvoljena masa ulova pojedinih vrsta morskih organizama ostvarenog u ribolovnom moru Republike Hrvatske

Pravilnik određuje i uvjete te način izdavanja Odobrenja za sakupljanje spužvi, koralja, školjkaša, morskih puževa, bodljikaša i plaštenjaka, kriterije za izdavanje Odobrenja i sadržaj obrasca, uvjete pod kojima je moguće prenositi Odobrenje, sadržaj i način vođenja registra Odobrenja i Registar ronioca za sakupljanje koralja.

Sakupljanje morskih organizama podrazumijeva vid gospodarskog ribolova koji se obavlja neposredno od strane ribara ronjenjem te uključuje sakupljanje spužvi, koralja, školjkaša, morskih puževa, bodljikaša i plaštenjaka.

Foto: Wikimedia

Zabranjeno je sakupljanje koralja bez Odobrenja, dok je sakupljanje ostalih morskih organizama i spužvi bez Odobrenja dozvoljeno do 30. lipnja 2021. godine.

Za vrste za čije sakupljanje iz prirode i uvjeti za stavljanje na tržište su propisani posebnim propisima iz područja zaštite prirode, potrebno je ishoditi dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Sakupljanje i izlov morskih organizama dopušteno je obavljati isključivo korištenjem plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, a u jednom ribolovnom danu sakupljanje mogu obavljati najviše dva ronioca koji se moraju nalaziti unutar radijusa od 500 m od pozicije plovila.

Ronioci koji obavljaju sakupljanje koralja moraju biti upisani u Registar ronioca za sakupljanje koralja Uprave ribarstva.

Iznimno, ovlaštenici povlastice koji ribolov obavljaju udičarskim alatima smiju dnevno sakupiti najviše do 5 kilograma dagnji (Mytilus galloprovincialis) koje se koriste kao mamac i to isključivo bez upotrebe ronilačkih aparata i priručne opreme.

Foto: Igor Odobašić

Morski crvi

Izlov morskog crva smije se obavljati isključivo ronjenjem na dah te uz upotrebu ribolovnog alata trapula za lov velikog morskog crva i/ili priručne opreme koji moraju biti upisani u povlasticu.

U izlovu velikog morskog crva dopušteno je korištenje najviše 20 trapula za lov velikog morskog crva.

Foto: Pixabay

Spužve

Sakupljanje spužvi smije se obavljati ronjenjem na dah ili uz upotrebu ronilačkih aparata i uz upotrebu priručne opreme za sakupljanje drugih morskih organizama ili ručno, pri čemu ronilački aparati i priručna oprema moraju biti upisani u povlasticu. Sakupljanje spužvi zabranjeno je od 1. studenog do 31. svibnja. Zabranjeno je sakupljanje, držanje na plovilu, prebačaj, iskrcaj i stavljanje na tržište spužvi čija duljina najvećeg promjera iznosi manje od 10 cm. Sakupljanje spužvi smije se obavljati na način dio spužve treba ostaviti na staništu radi daljnje regeneracije. Spužve se moraju iskrcati cijele.

Foto: Lastovsko otočje

Koralji

Sakupljanje koralja smije se obavljati isključivo uz upotrebu ronilačkih aparata i sjekirice za rezanje koralja koji moraju biti upisani u povlasticu. Sakupljanje koralja zabranjeno je od 1. prosinca do 31. ožujka te od 1. srpnja do 31. kolovoza.

Sakupljanje koralja dozvoljeno je isključivo na dubinama većim od 60 m. Pri rezanju koralja, njegova baza mora ostati pričvršćena za dno. Zabranjeno je korištenje podvodnih vozila s upravljanjem na daljinu (ROV) za traženje i sakupljanje koralja. Najveća dopuštena količina koralja po odobrenju za 2021. godinu određuje se temeljem prosječnog ulova u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019. godine ostvarenog plovilom za koje se odobrenje izdaje, pri čemu se godišnje ograničenje postavlja na prvu gornju granicu u rasponima od 25 kilograma do najviše 200 kilograma. Najveća dopuštena količina koralja po odobrenju za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine iznosi polovinu dopuštene količine koralja dodijeljene za 2021. godinu.

U slučajevima kada su ronilački aparati i sjekirica za rezanje koralja ili priručna oprema bili preneseni iz jedne povlastice u drugu povlasticu radi promjene vlasnika plovila ili zamjene plovila ili prijenosa povlastice u cijelosti ili prijenosa prava na upis pojedinačnog ribolovnog alata/opreme u referentnom razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2019. godine, za izračun najveće dopuštene količine koralja po odobrenju u kalendarskoj godini uzima se u obzir i ulov ostvaren prije navedene promjene unutar referentnog razdoblja. Zabranjeno je sakupljanje, držanje na plovilu, prebačaj, iskrcaj i stavljanje na tržište koralja s bazalnim promjerom manjim od 7 mm mjereno unutar 1 cm od baze kolonije.

Sakupljanje ostalih morskih organizama

Ovo podrazumijeva sakupljanje školjkaša, morskih puževa, bodljikaša i plaštenjaka, a smije se obavljati ronjenjem na dah ili uz upotrebu ronilačkih aparata i uz upotrebu priručne opreme za sakupljanje drugih morskih organizama ili ručno, pri čemu ronilački aparati i priručna oprema moraju biti upisani u povlasticu.

Sakupljanje ostalih morskih organizama zabranjeno je obavljati na području svih luka.

Sakupljanje ostalih morskih organizama dopušteno je u skladu s posebnim propisima o hrani, pri čemu se plovilo i ribari (ronioci) moraju nalaziti unutar dopuštenog područja. Iznimno, sakupljanje dagnji koje se koriste kao mamac, smije se obavljati i izvan područja na kojem se provodi monitoring.

Iznimno, uz posebno dopuštenje nadležne kapetanije u lučkom području i uz posjedovanje valjanog odobrenja za sakupljanje ostalih morskih organizama, dozvoljeno je sakupljanje dagnji, isključivo radi daljnjeg uzgoja, u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

Foto: Wikimedia

Morski ježinci

Zabranjeno je sakupljanje svih vrsta morskih ježinaca osim vrsta: hridinski ježinac (Paracentrotus lividus) i crni ježinac (Arbacia lixula). Sakupljanje morskih ježinaca nije dozvoljeno u ribolovnim podzonama A1, A4 i E2 na dubinama manjim od 25 metara. Zabranjeno je sakupljanje, držanje na plovilu, prebačaj, iskrcaj i stavljanje na tržište morskih ježinaca čiji je promjer tijela manji od 50 mm.

Više o prijedlogu Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova ronjenjem možete pogledati na stranicama e-Savjetovanje, gdje se možete i aktivno uključiti u raspravu.

D.G.