KUNIĆI NA OTOKU LOKRUMU Veliki problem za prirodni rezervat

Foto: Morski HR / Grad Dubrovnik

LOKRUM – Javna ustanova Rezervat Lokrum reagirala je na natpise koji su se ovih dana pojavili na društvenim mrežama o prijevozu kunića s otoka Lokruma. Na otok su kunići dovedeni od strane nepoznate osobe prije 10 godina. Intenzivnom ispašom značajno su osiromašili sastav bilja travnjaka te su reducirali ukupni broj biljnih vrsta na otoku.

Priopćenje iz Javne ustanove Rezervat Lokrum, prenosimo u cijelosti:

“Temeljem učestalih komentara koji se pojavili na društvenim mrežama, a vezani su uz prijevoz kunića iz Rezervata Lokrum te njihovu navodnu eutanaziju „daleko od očiju javnosti“ ističemo sljedeće činjenice:

U potpunosti kao neistinite odbacujemo navode o eutanaziji kunića.

Program zaštite divljači “Otok Lokrum” izrađen je i usvojen 2016. godine na desetogodišnje razdoblje, a donesen je radi smanjivanja broja divljači ili ostalih životinjskih vrsta kada zbog prevelike gustoće te populacije dolazi do gospodarski nedopustivih šteta, devastiranja staništa, odnosno nestanka ili opasnosti od nestanka ugroženih i rijetkih stanišnih tipova ili ugroženih i rijetkih vrsta kao i vrijednog vrtnog nasljeđa prisutnog na Lokrumu.

Na otok Lokrum kunići su dovedeni od strane nepoznatog vlasnika prije 10 godina. Intenzivnom ispašom značajno su osiromašili sastav bilja travnjaka te su reducirali ukupni broj biljnih vrsta na otoku, a taj utjecaj vidljiv je i u dijelovima šume i makije gdje su kunići također prisutni. Zajedničkim djelovanjem pauna i kunića došlo je do degradacije ili nestanka i pojedinih stanišnih tipova poput pojedinih vrsta leptira i gmazova.

Samo provođenje Programa zaštite divljači bilo je preduvjet za obnovu Botaničkog vrta novim biljnim materijalom. Obnova izložbenog dijela Botaničkog vrta, podsjećamo, provedena je krajem 2019. i početkom 2020. godine. Izvršena je sanacija i uređenje postojećih staza u duljini od 725 metara, uklanjanje oštećenog biljnog materijala i sadnja 195 novih biljnih vrsta s ukupnim brojem 1466 sadnica na 13 polja u vrtu. Postavljena je i nova urbana oprema (klupe, informacijske i interpretacijske ploče, ulazni portal i sl.)

Foto: Grad Dubrovnik

Iako su poduzete mjere zaštite postavljanjem zaštitnih ograda, veliki broj novoposađenih biljaka je ipak pojeden od strane paunova i kunića i bez mogućnosti oporavka. S obzirom na to da je Javna ustanova obvezna provoditi navedeni Program kako bi očuvala posebni rezervat, ishođeno je dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za korištenje isključivo živolovki i mreža kako bi se životinje transportirale iz rezervata neozlijeđene uz zadane uvjete zaštite prirode navedenog Ministarstva, a kojim se onemogućava puštanje ulovljenih jedinki u prirodu.

U svrhu iznalaženja optimalnog rješenja koje ne uključuje eutanaziju životinja, a kako je pogrešno navedeno u objavama neupućenih pojedinaca na društvenim mrežama, jedinke koje su putem živolovki i mreža ulovljene neozlijeđene su transportirane s Lokruma te će biti zbrinute na obiteljska gospodarstva.

Zaključno napominjemo da je Lokrum prvenstveno zaštićen u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije sukladno Zakonu o zaštiti prirode te je područje ekološke mreže Natura 2000. Ustanova je stoga obvezna provoditi mjere zaštite i očuvanja kojima će stanje očuvanosti posebnog rezervata ostati povoljno, odnosno rad Ustanove nije ograničen samo na vrijeme otvorenosti otoka za posjetitelje već se navedene mjere provode kroz cijelu godinu”, stoji u priopćenju Javne ustanove Rezervat Lokrum.

D.G.