ZGRADU U ŠIBENIKU PRETVARAJU U HOTEL Hrvatska pošta će se baviti turizmom

Foto: Google Street View / Screenshot

ZAGREB/ŠIBENIK – Jutros je u Zagrebu održan sastanak u Upravi Hrvatske pošte d.d. na kojem su nazočili predsjednik Uprave Ivan Čulo i gradonačelnik Željko Burić. Na sastanku se razgovaralo o namjeni objekta nekadašnje poslovne zgrade u vlasništvu Hrvatske pošte u Ulici Vladimira Nazora u centru Šibenika.

Predsjednik Uprave Ivan Čulo izvijestio je šibenskog gradonačelnika kako Hrvatska pošta d.d. ostaje pri ideji prenamjene navedene nekretnine u hotelski kapacitet. Konkretnije aktivnosti vezane uz nekretninu Hrvatska pošta planira pokrenuti u drugoj polovici godine.

Također, jedna od tema sastanaka bila je i nezadovoljstvo građana uslugom koju HP d.d. pruža korisnicima na području grada Šibenika.

Željko Burić je pritom iznio pritužbe koje Gradska uprava u posljednje vrijeme učestalo zaprima od strane građana, a tiču se poštanskih usluga.

Dogovoreno je kako će Hrvatska pošta intenzivirati napore za unaprjeđenjem kvalitete pružanja usluge kako bi se otklonili problemi u poslovanju.

D.G.