ANTE PRANIĆ: “Nulta tolerancija prema procesima eksploatacije ugljikovodika iz podmorja”

Foto: PR / Pixabay

SPLIT – Ante Pranić, kandidat za župana koalicije ZA govoreći o prostornom planu Splitsko – dalmatinske županije, istaknuo je da je prostor te županije jedan od najvećih naših potencijala kojim se ne upravlja strateški, integralno, a još manje održivo.

– Svjedoci smo tog nerada u prostoru posebno u obalnom području naše županije (Makarska, Čiovo, Kaštela, Okrug…) gdje je na djelu trajna devastacija obalnog pojasa, pomorskog dobra, okupiranja zadnjih zelenih i javnih površina, pa čak i gradnje unutar područja posebnih obilježja, što nitko ne sankcionira a takvi procesi onda postaju pravilo. Stvara se slika potpune prostorne anarhije, a to potiče na daljnje reproduciranje nereda u prostoru što moramo odlučno zaustaviti. U namjeri uvođenja reda i racionalnog upravljanja prostorom  potrebne su nam promjene u načinu razmišljanja i djelovanja. Našu viziju uvođenja  reda u prostoru  planiramo ostvariti donošenjem novih  izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Nove izmjene Prostornog plana županije bit će razvojnog  i zaštitnog karaktera, te se neće baviti prioritetno pojedinačnim lokacijama već će odrediti kriterije za planiranje na temelju strategije razvoja županije – poručio je Ante Pranić i dodao:

– Novi pristup planiranja prostora u prostornom planu županije temeljit ćemo na nekim od sljedećima polazišta: 

– revizija svih građevinskih područja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja s posebnim osvrtom na turističke i gospodarske zone, 

– poštivanje strateških sektorskih dokumenata, kao i sveobuhvatnih razvojnih dokumenta,

– definiranje planskih područja (otočna, obalna, Splitsko urbano područje, ruralno područje) s isticanjem posebnosti svakog područja u planerskom pristupu,  

– visoka razina uključivosti lokalne zajednice i uvažavanja znanstvenih i stručnih utvrđenih činjenica, 

– planirati i planski zaštiti vrijedne poljoprivredne površine i šumske površine  bez mogućnosti prenamjene planovima užeg područja, 

– prioritetno planirati linijsku infrastrukturi i prometnice, ključne infrastrukturne građevine županijskog značaja uz prethodne sveobuhvatne analize

– planirati osnovne luke županijskog i državnog značaja, a za ostale dati smjernice za prostorne planove općine i gradova

Foto: PR

– nulta tolerancija prema mogućnostima građenja u područjima posebnih obilježja (prostor planine Biokovo, područja Marjan,  rijeke Cetine, Paklenih otoka, Biševa, za Starigradsko polje na Hvaru, povijesnu zonu Salone, te za Zlatni rat i dolinu Blaca na Braču, otočkih arhipelaga ispred Hvara i Šolte…), 

– nulta tolerancija prema procesima eksploatacije ugljikovodika iz podmorja na području Splitsko-dalmatinske županije

– revizija zona sanitarne zaštite voda s ciljem zaštite krškog područja i vodnog resursa

– omogućavanje razvijanja zelene infrastrukture i veće korištenja solarnog potencijala

– donošenje aktivnih mjera koji doprinose suzbijanju globalnog zatopljenja i očuvanja visoke kvalitete okoliša s posebnim osvrtom na pristup zelenim i rekreacijskim prostorima;

Naša obaveza prema svim budućim generacijama je uvođenje reda u prostor. U tome smo odlučni i to možemo obećati već DANAS! – poručio je za kraj. 

Sponzorirani sadržaj 

Izbori 2021.

PROČITAJTE JOŠ:

DONOSIMO Pojašnjenje Odluke Vlade: “Nema govora o bušenju Jadrana, ali istražiti moramo”

Bušenje nafte kod Jabuke, Visa i Palagruže u novom prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije!