ŠTO SE ČEKALO TJEDAN DANA? Počela sanacija onečišćenja mazutom u Bakarcu i Kraljevici

Foto: Youtube / NovinetTV / Screenshot

BAKAR – U Bakarskom zaljevu u tijeku je sanacija onečišćenja mora od otpada brodskog goriva koje je iz napuklog tanka INE-e iscurilo u subotu, javlja NovinetTV

Iz INA-e su nakon incidenta naveli kako se na njihovom terminalu u Bakru odmah pristupilo ispumpavanju preostalog sadržaja iz propuštajućeg tanka, no dio smjese ipak je stigao do mora, a potom se proširio do Bakarca i Kraljevice.

Nekoliko dana činilo se da je onečišćenje neznatno i neprimjetno, no kad se zacrnila obala u Bakarcu bilo je jasno da je u more iscurila ipak znatna količina otpada. Rijeka Tank i Ind Eko izašli su na teren jučer, a danas nastavljaju čišćenje.

Ljudi na terenu tvrde da će se onečišćenje moći sanirati, a da je sreća što nije iscurio mazut. No, mještani protestiraju. Pitaju se kakve će posljedice još jedno onečišćenje ostaviti na obalu i more.

Sedam dana nakon onečišćenja vidljive su fleke na moru. Dio obale je saniran, a dio se tek sanira. Upravo na nesaniranom dijelu, ponajviše u uvali Sansovo, jasno su primjetne tamne fleke od onečišćenja.

Danas je više brodova disperzantima razbijalo fleke na moru. Od propalog tanka, preko Bakarca do Careva.