Suradnja s Italijom u projektu „Zajedničko upravljanje ribarstvom s ciljem zaštite resursa Jadranskog mora“

Foto: Morski HR

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede kao pridruženi partner ušla je u projekt „Zajedničko upravljanje održivim ribarstvom i akvakulturom s ciljem zaštite morskih resursa Jadranskog mora“, koji se održava u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020.

Jadranski bazen smatra se morskim ekosustavom visoke biološke vrijednosti i kvalitete, kao i jedan od najznačajnijih žarišta (engl. „Hot-spot“) bio-raznolikosti na globalnoj razini. Međutim, ovaj ekosustav je pod pritiskom i prijetnjom od strane nekoliko čimbenika, prvenstveno onih povezanih s ljudskim aktivnostima, poput ribolova i akvakulture. Primjerice, prekomjerni i nekontrolirani ribolov može dovesti do potiskivanje ribljih stokova, gubitka genetske raznolikosti i promjene staništa. Tim više, jer zaštita morskog okoliša je i dalje slabo regulirana te iznosi oko 2% morske površine stavljene pod kategoriju zaštićenog morskog područja (engl. „marine protected area“ – MPA). Morski ribolov i akvakultura imaju dugu tradiciju te zauzimaju važnu društveno-ekonomsku ulogu i vrijednost u obalnom i otočkom (ruralnom) području.

Stoga, glavni izazov ARGOS projekta je integracija dvije paradigme, a to su zaštita morskog okoliša i ekosustava i održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa te održivost gospodarskih aktivnosti u sektorima morskog ribolova i akvakulture. Rješavanju navedenih izazova želi se pristupiti s aktivnostima na više razina (institucionalnom, tehničko-znanstvenom i operativnom), temeljem znanstvenih podataka nadzora, koje će rezultirati koordiniranim protokolima upravljanja i gospodarenja, namijenjenim za promicanje održivosti morskog ribolova i akvakulture, pridonoseći očuvanju bioloških resursa Jadranskog mora.

ARGOS uspostavlja zajednički upravljački okvir u kojem sva nadležna tijela koja se odnose na morski ribolov i akvakulturu, podržana najnovijim i najboljim znanstvenim saznanjima, zajedno upravljaju i štite zajedničke biološke resurse Jadranskog mora. Predviđena je široka perspektiva suradnje i uspostavljanja partnerstva na nacionalnom te prekograničnom planu, uključujući sva regionalno nadležna tijela u pogledu upravljanja ribolovom i akvakulturom u Jadranskom moru, poput kompetentnih ministarstava, znanstvenih institucija, lokalne i regionalne samouprave te operatora u ribolovu i akvakulturi. Navedeno partnerstvo surađivati će na svim razinama s ciljem prijenosa znanja i dijaloga o relevantnim politikama, kako bi se stvorio jedinstveni okvir za gospodarenje, usklađen oko zajedničkog upravljanja „Ribarskim područjem sjevernog Jadrana“. Također, predviđa se razvoj znanstveno utemeljenih protokola za odlučivanje o održivom upravljanju morskim biološkim resursima Jadrana s naglaskom na zaštitu i očuvanje.

U navedeni projekt uključeno je 16 institucija iz obje zemlje, a uključuju:
– Regiju Friuli-Venezia Giulia (Vodeći partner),
– Regiju Veneto (Projektni partner 1),
– Regiju Emilia-Romagna (PP 2),
– Regiju Marche (PP 3),
– Regiju Molise (PP 4),
– Regiju Puglia (PP 5),
– Istarsku županiju (PP 6),
– Primorsko-goransku županiju (PP 7),
– Zadarsku županiju (PP 8),
– Javnu ustanovu razvojna agencija Šibensko-kninske županije (PP 9),
– Javnu ustanovu RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (PP
10),
– Dubrovačko-neretvansku županiju (PP 11),
– Nacionalno istraživačko vijeće Italije (PP 12),
– Institut za oceanografiju i ribarstvo (PP 13),
– Ministarstvo poljoprivrede Republike Italije (Pridruženi partner 14),
– Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske (Pridruženi partner 15)

Cilj projekta je zagovarati/poticati i provoditi zajednički integrirani pristup zaštite i očuvanja bioloških resursa i stanja okoliša Jadranskog mora. To se planira postići institucionalnim i operativnim akcijama (koncept Zajedničkog pristupa) održivog upravljanja, usmjerenim na izravno i neizravno smanjenje antropogenog pritiska (ribolov i akvakultura) na morski okoliš i vrste. Ovakav integrirani pristup temelji se na najboljim i najdostupnijim znanstvenim saznanjima kao i na bliskim interakcijama s operativnim dionicima, uz pomoć kojih se planira razvoj zajedničkih modela održivog upravljanja biološkim resursima mora, unapređenje procesa morskog prostornog planiranja i primjena inovativnih metoda za obnovu biološke raznolikosti. S obzirom na eksploataciju zajedničkih bioloških resursa, projekt će omogućiti iskorištavanje velikog potencijala za prekograničnu suradnju s ciljem uspostavljanja koordinacijskog okvira, podržanog najboljim znanstvenim saznanjima, uz pomoć kojeg će se koordinirati politike upravljanja biološkim resursima mora. Predviđa se uspostaviti aktivni i koherentni dijalog između institucija i dionika, ograničiti sukobe između sektora ribolova i akvakulture s drugim ljudskim aktivnostima u priobalnom području te zaštititi i održati dobro ekološko stanje Jadranskog mora i bioloških resursa.

Specifični ciljevi projekta uključuju: 1. Uspostavljanje i poticanje zajedničkog koordiniranog okvira i jačanje institucionalnog dijaloga za održivo i zajedničko upravljanje morskim resursima Jadrana; 2. Zaštita jadranskih ribolovnih resursa procesima odlučivanja u skladu s najbolje dostupnim znanstvenim spoznajama; 3. Poboljšanje ribolovnih tehnika usmjerenih na održivost okoliša.

Predviđeno trajanje projekta je od 1. travnja 2020. do 31. prosinca 2022.