Dodjeljuju se državne potpore za mali priobalni ribolov

Foto: MaxPixel

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede obavještava zainteresirane korisnike da je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 („Narodne novine“, broj 42/21).

Potpora se dodjeljuje kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru za korisnike koji obavljaju ribolov plovilima u segmentu malog priobalnog ribolova. Detaljni uvjeti i kriteriji propisani su Pravilnikom.

Zahtjevi za potporu i popratna dokumentacija se podnose u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom:

„Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID-19 – NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 21. svibnja 2021. godine.

Dokumentacija za dodjelu državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu COVID-19 za mali priobalni ribolov (rok za prijavu do 21. svibnja 2021. godine):

·         Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 („Narodne novine“, broj 42/21)

·         Zahtjev za potporu_državna potpora COVID-19_mali priobalni ribolov

·         Prilog I Popis dokumentacije uz ZZP_državna potpora COVID-19_mali priobalni ribolov

·         Prilog II Usporedba prihoda državna potpora COVID-19_mali priobalni ribolov

·         Prilog III Izjava veličina poduzeća_državna potpora COVID-19_mali priobalni ribolov

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

OBJAVLJEN PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU DRŽAVNE POTPORE RIBARSTVU: Ribari, prijavite se!

Vaš komentar