POREČ Pušten u promet pročistač otpadnih voda, vrijedan pola milijarde kuna

Foto: Screenshot

POREČ – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč jug i Lanterna, izgrađenih u sklopu EU projekta Poreč – Sustav odvodnje za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, danas je i službeno pušten u promet. 

Otvaranju su  nazočili  i obratili se predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, Gradonačelnik Grada Poreča Loris Peršurić i direktor Odvodnje Poreč Milan Laković.

Ovaj EU projekt je odobren od strane Europske komisije na dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju, odnosno 01.07.2013. godine, a njegova ukupna vrijednost iznosi 501,2 milijuna kuna,

Projekt se sufinancira iz sredstava Kohezijskog fonda u udjelu od 74% te Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave (Grad Poreč – Parenzo, Općina Tar – Vabriga, Općina Vrsar i Općina Funtana) u udjelu od 8,66%),

Predstavlja prvi europski projekt većeg razmjera koji je dovršen u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Hrvatskoj.

U sklopu prve faze EU projekta izgrađeno i rekonstruirano 84,1 km kanalizacijske mreže, izgrađeno 32 nove i rekonstruirano 50 postojećih crpnih stanica, te nabavljena oprema za održavanje sustava javne odvodnje.

U sklopu prve faze projekta omogućeno priključenje preko 90% stanovništva Poreštine na sustav javne odvodnje.

U drugoj fazi se većinom provodi Ugovor o izgradnji četiri UPOV-a i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja

U sklopu druge faze projekta grade se uređaji za pročišćavanje otpadnih voda na lokacijama: Lanterna (kapaciteta obrade 30.000 ekvivalent stanovnika), Poreč-sjever na Saladinki (kapaciteta obrade 37.000 ekvivalent stanovnika), Poreč-jug na lokaciji Mornarica (kapacitet obrade 48.000 ekvivalent stanovnika) te na Petalonu u Vrsaru (kapaciteta obrade 22.500 ekvivalent stanovnika).

Također, u uređaje za pročišćavanje otpadnih voda implementira se najmodernija tehnologija membranskog bioreaktora, koja će omogućavati ponovno korištenje pročišćene vode za navodnjavanje zelenih površina, zalijevanje sportskih terena i poljoprivrednih kultura, te u svrhe protupožarne zaštite i kao tehnološka voda za pranje ulica. Za funkcionalnost uređaja potrebno je ugraditi preko 800 raznih komada strojarske opreme, kao što su fina sita, mikrosita, pjeskolovi, mastolovi, puhala, kazetne membrane, itd., rezultat čega je naposlijetku voda spremna za ponovnu upotrebu, odnosno resurs a ne otpad.

U sklopu druge faze projekta se, također, gradi postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciju UPOV-a Poreč-sjever, koje će obrađivati 60% komunalnog mulja proizvedenog na svim UPOVima, te kompostana na Košambri, na kojoj će se obrađivati 40% mulja.

Kao ilustraciju razmjera ovog značajnog građevinsko-tehnološkog obuhvata dovoljno je napomenuti da se uređaji za pročišćavanje izvode na ukupnoj površini zemljišta na 5 lokacija, od 70.000 kvadratnih metara, da je za smještaj objekata izvršeno 68.000 kubika iskopa, a za njihovu izgradnju izliveno je 18.000 kubika betona najviše klase čvrstoće i utrošeno 2000 tona armaturnog čelika.

U sklopu Ugovora za izgradnju 4 UPOV-a je ukupno izgrađeno 43 građevinskih objekata, što tehnološke, operativne ili administrativne namjene, kao što su zgrade predtretmana otpadne vode, zgrade za membransku ultrafiltraciju, upravne zgrade, bazeni za biološku obradu otpadne vode, spremnici pročišćene vode, zgrade za smještaj automatike, elektroinstalacije, aeracijskih puhala, dizel agregata, garaže za specijalna vozila, hale za obradu i skladištenje mulja i komposta, te povrh toga razne nadstrešnice za vozila i opremu.

U izvođenje radova je dnevno na gradilištima bilo uključeno približno 200 radnika, što Inženjera, tehnologa, geodeta, poslovođa, građevinaca, električara, strojara, vozača.

Nakon današnjeg otvaranja još ostaje probni rad u trajanju od godine  gdje izvođač treba uspostaviti funkcionalnost, optimizIrati rad i dokazati tražene izlazne parametre.

D.G.