ALTERNATIVA ZA DALMACIJU: “Izlazimo na izbore zbog malverzacija i svinjarija koje se rade prema pomorskom dobru”

Foto: Alternativa za Dalmaciju / Screenshot

Aktivisti Makarske uputili su više dopisa i upozorili sve nadležne institucije u, kako tvrde, “nezakonito izdanu građevinsku dozvolu” tvrtki Romana d.o.o. U petak se oglasilo Ministarstvo graditeljstva uz tumačenje da se građevinska dozvola može poništiti samo ako je to u interesu Republike Hrvatske, pozivajući se pritom na presudu Ustavnog suda. Alternativa za Dalmaciju – mreža nezavisnih kandidata izlazi na lokalne izbore 2021 za Županijsku skupštinu preko platforme Akcije mladih i Alternative 101, kako kažu, “upravo zbog ovakvih malverzacija”.

Cilj ove alternative za lokalne izbore 16. svibnja je zaštita pomorskog dobra, odnosno plaža. Iz svog programa stoga izdvajaju “sprječavanje malverzacije i sumnjivih poslova oko dodjele koncesija i građevinskih dozvola na pomorskom dobru”, a kao primjer izdvajaju plažu ispred Romane u Makarskoj.

Dopis kojeg potpisuje Vladimira Mascarell, dipl.ing.građ. objavili su na Facebook stranici Alternativa za Dalmaciju i prenosimo ga u cijelosti:

Presuda Ustavnog suda kaže da nije u interesu RH platiti odštetu za građenje privatnom investitoru makar je naknadno ustanovljeno da je nezakonito izdana jer je odšteta velika, a investitor je radio u dobroj vjeri.

Dobra vjera znači kako investitor nije znao ni mogao posumnjati u nezakonitost, a greška institucija koja ju je izdala je greška službenika, a ne koruptivno kriminalna radnja.

To se naravno, može dogoditi. I tada bi možda bilo ipsravno pozvati se na odluku ustavnog suda, no ovdje se ne radi o pukoj grešci, niti se radi o velikim troškovima jer još ništa nije izgrađeno, tek su ”izvađeni” papiri, stoga je tumačenje ministarstva graditeljstva potpuno krivo i sigurno nije usklađeno sa odlukom USuda na koju se pozivaju.

No nama aktivistima nije ova praksa nepoznata, to Ministarstvo graditeljstva radi već godinama, u mnogim potpuno neprimjerenim slučajevima presudu Ustavnog suda koristi kao alibi za legalizaciju evidentnih nezakonitosti ali i koruptivnih i kriminalnih radni niza službenika, Županijskih i Gradskih Ureda za prostorno planiranje.

Presuda Ustavnog suda nije namjenjena ozakonjivanju korupcije i kriminala! Taj lanac i način koji se proglašava ”greškom” službenika je rak rana čitavog društva, a zove se KORUPCIJA, POGODOVANJE, KRIMINAL!

Na pomorskom dobru je to posebno osjetljivo pitanje, onom koje Ustav kao posebno čuva, bilo da su plaže ili luke.

No, da vidimo o čemu se u stvari radi u slučaju makarske plaže ispred hotela Romana d.o.o.

– 10. travnja 2018. iz čista mira koncesija makarskog Komunalca prelazi na Romanu d.o.o., Naprosto grad Makarska, vlasnik javnog poduzeća Komunalac odlučuje izbiti sebi pare iz buđeta te pravo na koncesiju ”poklanja” Romani. No po zakonu je nemoguće ”pokloniti” koncesiju. Ako su Komunalac i grad Makarska odlučili odustati od koncesije mogli su je vratiti i ništa drugo. Potom je Upravni odjel za pomorstvo MORAO RASPISATI JAVNI POZIV (NATJEČAJ) za dodjelu koncesije, pa tko dobije, dobije..

Zakon o koncesijama ili Zakon o pomorskom dobru propisuju neke mogućnosti prijenosa, no niti jedna od navedenih nema nikakve poveznice sa poklonom od javnog poduzeća direktno privatnom poduzeću. To bi bilo više neko pogodovanje, korupcija ili slično. Sve to znaju u Upravnom odjelu za pomorstvo Splitskodalmatinske županije, ali… prenjeli su, povjerenstvo u SDŽ koje se zove stručno, a blage veze sa strukom, osim političkom nema potvrdilo, te na kraju Skupština SDŽ prihvatila jer tek tamo nitko nije znao kako se to zakonito radi, a ipak je župan Boban predložio, pa valjda on zna

– 8. studenog, 2017., dakle prije nego li su uopće dobili obje koncesije tvrka Romana d.o.o. dobila je lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru UREĐENJE OBALNOG POJASA S PLAŽOM I PRATEĆIM SADRŽAJIMA, PREDIO ZAPADNO OD AUTOKAMPA DALMACIJA na katastarskoj čestici 837/11 ko Veliko Brdo i na dijelu morske površine

– 7. studenog, 2019. Tvrtka Romana predaje zahtjev za građevinsku dozvolu vezanu za prethodnu izdanu lokacijsu, što je od posebne važnosti jer je to zadnji dan roka u kojem je još lokacijska vrijedila. Da je Upravni odjel za graditeljstvo odbio primiti dozvolu jer investitor nije imao pravovaljano iiskazan pravni interes, a što se trebalo dogoditi, prestala bi važiti lokacijska i čitav postupak bi se morao vratiti na početak. Zato su fino u Upravnom odjelu Grada Makarske zaprimili zahtjev za koji su morali znati da je nezakonit i nevažeći. Korupcija? Pogodovanje? Nisu znali? Teško je pomisliti kako stručna služba nije znala da je jedini način iskazivanja pravnog interesa privatnog investitora na pomorskom dobru ugovor o koncesiji za građenje!

– Na žalost, teško je povjerovati kako Glavni projektant nije znao da za njegov projekt investitor ne posjeduje pravovaljani pravni interes, no ni njega to nije smetalo.

Da vam bude lakše shvatiti pojam pravnog interesa zamislite da netko zatraži i dobije građevinsku na vašoj parceli jer ste mu dali dozvolu da na njoj stavi štand i prodaje kokice. Eto, tako iskazan pravni inters još i dana danas ima Romana jer ni nakon nezakonito ishođene građevinske dozvole 26. kolovoza, 2020. još uvijek nije ”nabavila papire” tj. koncesiju za građenje.

– Ne treba zaboraviti ni studiju utjecaja na okoliš, za koju ni nakon nekoliko pokušaja i dopisivanja s ministarstvom okoliša nismo uspjeli dobiti grafički prikaz područja za koji je rađena, već samo tekstualni, tako da nam je bilo nemoguće ustanoviti područje koje je analizirano

– GRAĐEVINSKA DOZVOLA u kojoj su POSEBNE SUGLASNOSTI od strane Lučke kapetanije i od strane Upravnog odjela za pomorstvo i turizam dobijene tako da se nadležni Čikotić i Čogelja namjerno nisu oglasili jer su znali da ne mogu izdati potvrdu već su je omogućili šutnjom administracije.. pogledajte slikovni prilog

Ima toga još… no bilo bi predugo za jednu točku programa navesti sve s čime se želimo boriti kad postanemo vijećnici u ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI Splittsko-dalmatinske županije“, stoji u dopisu Alternative za Dalmaciju, kojeg potpisuje Vladimira Mascarell, dipl.ing.građ.

Mascarell iznosi i dokumente za koje tvrdi da potvrđuju njene navode:

– Posebne suglasnosti su sastavni dio Građevinske dozvole, ove dvije ključne nisu imali! Čikotić iz Lučke kapetanije se nije očitovao u roku, pa je tako dao suglasnost na nešto što inače nije smio pustiti – tvrdi Mascarell.
– Stipe Čogelja – nisu se očitovali u zakonskom roku na građevinsku – pojašnjava Mascarell.
Mascarell dalje tvrdi da je dokaz pravnog interesa nezakonit, što je, kako kaže, najbolje napisano što imaju, a što svi znaju da nije moguće prihvatiti kao pravni interes jer
mora biti dobivena koncesija za građenje.
– Ni u kom slučaju ne mogu biti dvije koncesije za jedinstveno područje građenja, već samo jedna! – pojašnjava.
– Sve je to gore navedenim akterima bilo poznato, zbog čega se nisu ni očitovali na građevisku dozvolu. Čogelja je uz sve ovo zabranio građenje koje je započela Romana u siječnju 2020. jer nisu ishodili (a nemaju je ni danas) koncesiju za građenje – poručuje Mascarell.
 – Građevinska se može poništti u roku od 2 godine od dostave dozvole stranci, članak 129, stavak 3 i članak 131 stavak 2 Zakona o općem upravnom postupku! – kaže dipl. inž građevine, Mascarell i dostavlja u prilogu odluku o prijenosu koncesije s komunalca na Romanu, za koju kaže da nema javnog natječaja.

– To se ne smije tako raditi- imate i kartu koncesijskog područja komunalca i Romane, tj. dvije koncesije koje nakon poklona od komunalca sada ima Romana – ali koncesija za DJELATNOST! – pojašnjava.

– U roku od dvije godine od izdavanja tj. zaprimanja lokacijske dozvole (za koju nije potrebno dokazivati vlasništvo tj pravo građenja-tj. PRAVNI INTERES) stranka treba podnijeti zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole i to su upravo napravili na zadnji dan roka – kaže Mascarell.
– Ovo pak nije sve, jer pored ovoga postoji i studija utjecaja na okoliš koja se nije mogla raditi za područje dvije koncesije. Ni nakon nekoliko upita koje je na moju molbu napravila udruga Sunce iz ministarstva nismo dobili grafičke prikaze da uopće vidimo za koje područje je rađena studija. Obzirom da se tekstualni dio nalazi na netu, da ga iz Ministarstva nakon malo muke ipak pošalju, no da nikako ne šalju grafički dio, mapu na kojoj je nacrtano područje za koje je izdano rješenje razumno je sumnjati da studija utjecaja na okoliš uopće ne obuhvaća čitavo predmetno područje tj. čitav obuhvat zahvata Studije utjecaja na okoliš tj. Ocjene o potrebitosti izrade studije utjecaja na okoliš ne smiju se raditi za dva manja susjedna područja odvojeno pa na taj način smanjiti potreban postupak već se čitav zahvat mora obuhvatiti u jednoj studiji – kaže Vladimira Mascarell, dipl.ing.građ. i za kraj poručuje:
– Idemo na izbore za Županijsku skupštinu upravo zbog ovakvih malverzacija i svinjarija koje se rade. Da je netko od nas bio tamo, sigurno ne bi digli ruke za prijenose koncesije ili za dodjelu koncesije za građenje nakon nezakonito izdane građevinske dozvole – poručuje Mascarell iz Alternative za Dalmaciju, Mreže nezavisnih kandidata i stranaka formiranih uz pomoć Alternative 101 i Akcije mladih, koji se na lokalnim izborima 2021. u Splitsko-dalmatinskoj županiji natječe za ulazak u ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU
LOKALNI IZBORI 2021. 

Sponzorirani sadržaj
Vaš komentar