Očuvanju ribarske i pomorske baštine Kvarnera 6,5 milijuna kuna

Konferencijom za medije Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Vela vrata obznanila je rezultate natječaja za mjeru 2.2. “Očuvanje i valorizacija ribarske i pomorske baštine i očuvanje identiteta područja”. Na ovom natječaju prošlo je osam projekata, ukupno vrijednih 6,5 milijuna kuna, koji će se financirati kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, piše Novi List.

Najveći iznos, 1.113.466 kuna, dobili su Općina i TZ Mošćenička Draga za projekt Štorije od mora. Više od milijun kuna još su dobili JK »Reful« s partnerima za projekt Creski kaić, Turistička zajednica Malog Lošinja za Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta te Grad Opatija za projekt Interpretacija 300 let škvera va Ike.

Opatija je gotovo 900.000 kuna dobila i za projekt Uređenje i interpretacija povijesnog škvera u Iki. Općina Lovran prijavila je dva projekta: Lantina, za koji je dobila 726.709 kuna, i Lovranski Guc III, vrijedan 637.000 kuna. Klub pomoraca Lošinj je za projekt Pomorac dobio 34.000 kuna.

LAGUR Vela vrata osnovan je kao partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora na području općina Lovran i Mošćenička Draga te gradova Opatija, Mali Lošinj i Cres gdje mu je i sjedište. Aktivnosti koje provodi LAGUR definirane su Lokalnom razvojnom strategijom u ribarstvu, ukupno vrijednom 12 milijuna kuna, koja će se provesti do 2023. godine.

Predsjednik LAGUR-a, creski gradonačelnik Kristijan Jurjako, izrazio je zadovoljstvo što se sredstva dodjeljuju po metodi »bottom-up«, odnosno da se strategije i natječaji planiraju prema stvarnim potrebama na terenu i prema idejama ljudi koji na tom području žive.

– Iako svako područje ima svoje specifičnosti, pa su i projekti različiti, od gradnje i rekonstrukcije do tiskanja novina i organiziranja manifestacija, svi odobreni projekti doprinose razvoju ribarstvene zajednice na svojem području, rekao je Jurjako, a zadovoljstvo uspjelom aplikacijom svojih projekata nisu krili ni otočani.

– Festivalom Lošinjskim jedrima oko svijeta želimo turistički valorizirati bogatu pomorsku i brodograditeljsku povijest Lošinja, kroz brojne regate, koncerte, izložbe, radionice, a veliki naglasak dajemo na edukaciju djece i obnovu starih pomorskih i brodograditeljskih vještina i zanata. Sve to možete vidjeti na Lošinju tijekom mjeseca rujna, izjavio je direktor lošinjskog TZ-a Dalibor Cvitković.

– Glavni cilj projekta Creski kaić jest valorizacija creske nematerijalne baštine. Naš tradicionalni način života na otoku, koji je stoljećima vezan za more, ribarstvo i pomorstvo, predstavlja vrijednosti koje se ne može samo evidentirati i arhivirati, nego ih moramo živjeti i nastojati prenositi na mlađe generacije, rekao je pak predsjednik Refula Marčelo Damijanjević, dok se Lucio Jurjako, predsjednik Kluba pomoraca koji se prvi put javio na natječaj za EU sredstva i dobio trogodišnje financiranje klupskog lista “Pomorac”, zahvalio LAGUR-u na razumijevanju i pomoći.

Walter Salković