U ovom rezervatu na Pagu nekad su rasle sekvoje i živjeli krokodili!

Foto: Natura Jadera

PAG – Projekt uređenja Poučne staze u Posebnom rezervatu šumske vegetacije “Dubrava-Hanzine” u Pagu vrijedan je 550.125 kuna. Od tog iznosa, preko Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, osigurano je 446.420 kuna, a iz potpore iz proračuna RH 78.780 kuna. Rezervatom šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ upravlja Javna ustanova Natura-Jadera.

Udaljen svega dva kilometra od grada Paga s jedne strane omeđen morem Paškog zaljeva, a s druge kamenjarom najvišeg otočnog vrha Sv. Vid (348 m) čiji se istočni obronci spuštaju k moru nizom slikovitih i često bizarnih ”kukova” i ”greda”. Paški zaljev, naš najveći otočni zaljev, u svom krajoliku ostavlja dojam prostranog izduženog jezera. To jezero nije mit, ono je postojalo u davno davnom miocenu.

Foto: Natura Jadera

Na području oko jezera rasle su šume divovske sekvoje i gliptostrobusa nalik čempresu, a okoliš je nalikovao današnjem području Pantanal u Južnoj Americi. U tom jezeru i u okolnim močvarama su uz razne ribe živjeli i krokodili. Na jugozapadnoj obali unutar ovog područja prostire šuma hrasta medunca i bijeloga graba zaštićena kao posebni rezervat šumske vegetacije.

U projektu je, kako navode u JU Natura Jadera, previđeno sporadično uklanjanje raslinja i dijelova raslinja radi osiguranja neometanog i sigurnog prolaska posjetitelja. Na dionici poučne staze postavit će se pet klupa za odmor. Na već postojećim prirodnim čistinama planira se uređenje vidikovaca od drva. Postavit će se i stolovi i klupe za odmor izrađeni od prirodnih materijala.

Osnovna namjena poučne staze bit će edukacija i informiranje javnosti o šumi, održivom gospodarenju šuma te zaštiti šuma i prirode. Projektom će se spriječiti daljnje probijanje puteva i staza i na odgovarajući način označiti već postojeće staze kako bi se zaustavilo daljnje probijanje divljih puteva.

D.G.

Vaš komentar