Stalna populacija murina u Istri potvrđuje klimatske promjene

Foto: Gerwin Gretschel

PULA – Roneći noću 10.05.2021. u uvali Valsaline u Puli, direktor „Morske škole“ Gerwin Gretschel iz Austrije, uočio je juvenilni primjerak murine žutošarke (Muraena helena) duljine cca 50 cm.

Naime, već treću godinu zaredom susreće dvije jedinke u istoj uvali te pretpostavlja da se radi o stalnoj populaciji.

Budući da su se murine do nedavno sporadično nalazile u sjevernom Jadranu, ova vrsta se danas može uvrstiti u skupinu bioloških pokazatelja (tzv. bioindikatora) globalnog zatopljenja morske vode (prosječna površinska temperatura Jadranskog mora od 1990. godine porasla je za otprilike 0,3°C), javlja Aquarium Pula.

Ove temperaturne promjene, zasigurno su i uzrok promjena kvalitativnog i kvantitativnog sastava sjevernojadranske ihtiofaune.

D.G.