Zaštita Paklinskih otoka širi se s kopna na morsko područje

Foto: Boris Kačan

Javna ustanova More i krš je jedan od partnera na projektu “Integriranog upravljanja prirodnim dobrima malih otoka u Mediteranu (SMILO – Med)” kojeg sufinancira Fundacija Princ Albert II. i kojeg vodi francuska udruga SMILO.

Primarni zadatak projektnih aktivnosti je proširenje kategorije zaštite s kopna na more Paklinskih otoka za što su dobivena sredstva za izradu potrebnih studija, a u svrhu proglašenja morskog zaštićenog područja. Projekt obuhvaća i niz ostalih aktivnosti umrežavanja i podizanja svijesti o morskim zaštićenim područjima.

Foto: Boris Kačan

Osim toga, u tijeku izrada Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: Otok Hvar (PU 6105). Nakon Jelse, iduća u nizu radionica je ona u Hvaru za Paklinske otoke na kojoj će se definirati aktivnosti za očuvanje kopna i mora Paklinskih otoka.

Iz Javne ustanove More i krš istodobno pozivaju sve građane da koriste aplikaciju “Jeste li vidjeli?” za dojavu nalaza ugroženih morskih vrsta koja je dostupna OVDJE.

D.G.