Dubrovnik postavio dizala za osobe s invaliditetom na još tri plaže

Foto: Grad Dubrovnik

Grad Dubrovnik je postavio dizala za osobe s invaliditetom na kupalištima u Suđurđu na otoku Šipanu, mjestu Lopud na otoku Lopudu te u Donjem Čelu na Kalamoti u okviru mjera i aktivnosti Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom Grada Dubrovnika.

Prije desetak dana postavila su se dizala na još dvije lokacije u Zatonu (u Zatonu Velikom i na plaži kod postaje Vatrogasnog doma), na plaži Mandrač u Solitudu te na plaži Copacabana.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković prošle je godine svojim zaključkom imenovao Koordinacijski tim za praćenje i međusobno obavještavanje o stanju dizala za osobe s invaliditetom na području Grada Dubrovnika te za ažurno otklanjanje kvarova.

Svoju opravdanost i učinkovitost Koordinacijski tim pokazao je na primjeru prošlogodišnje hitne intervencije na otklanjaju oštećenja na dizalu u Suđurđu, kad se u najkraćem mogućem vremenu od dojave o nestabilnosti dizala izgradila nova podloga i ponovo postavilo dizalo.

Sve radnje oko postavljanja i održavanja dizala za osobe s invaliditetom na dubrovačkim plažama koordiniraju dva gradska odjela: Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more te Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u suradnji s tajnicima gradskih kotareva i mjesnih odbora, Gradskim društvom Crvenog križa Dubrovnik i koncesionarima plaža.

M.B.

PROČITAJTE JOŠ: