Uklanjaju stare barijere i vraćaju život u rijeke

Foto: WWF Adria

Više od milijun različitih pregrada diljem Europe zaustavlja život u našim rijekama. Kao i prijašnjih godina, i ove će godine tisuće ljudi diljem kontinenta 11. srpnja u 15 sati skokom u rijeke skrenuti pozornost na potrebu njihove zaštite i revitalizacije.

Ovogodišnja manifestacija Big Jump posvećena je uklanjanju barijera iz europskih rijeka, a tim povodom WWF Adria pozvala je općine i županije da se pridruže globalnom pokretu i zajedničkim snagama vrate život u naše rijeke.

Foto: WWF Adria

– Mnoge barijere na rijekama više na služe svrsi, a njihovo održavanje u potpunosti je neisplativo. To mogu biti pregrade za potrebe ribnjaka ili obranu od poplava koje više nisu u funkciji, brane hidroelektrana koje više ne proizvode dovoljno struje ili su prestale sa radom, ali imaju značajan negativan utjecaj na prirodu, te sve druge barijere koje više ne obavljaju funkciju za koju su napravljene. Kao takve, one nerijetko predstavljaju i opasnost za sigurnost ljudi i njihovo zdravlje. Upravo u tim slučajevima, uklanjanje barijera učinkovita je mjera za smanjenje pritisaka na rijeke, a istovremeno ima veliki pozitivan učinak na sav živi svijet koji o njima ovisi, uključujući i ljude – izjavili su iz WWF Adrije.

Prednosti uklanjanja barijera iz rijeka prepoznate su i u Strategiji EU o biološkoj raznolikosti do 2030. godine, gdje je kao jedan od ključnih ciljeva navedena i obnova najmanje 25.000 kilometara rijeka kroz uklanjanje barijera i revitalizaciju poplavnih područja. Takav cilj i ne iznenađuje s obzirom da je procijenjeno kako se u rijekama i potocima Europe nalazi više od milijun barijera, koje predstavljaju jednu od najvećih prijetnji za očuvanje biološke raznolikosti slatkovodnih ekosustava.

– Hrvatska i druge zemlje regije još uvijek imaju očuvane rijeke koje podržavaju iznimnu biološku raznolikost. No i u njima su pritisci na rijeke veliki, kako zbog desetaka tisuća postojećih barijera, tako i zbog novih, čija gradnja se planira. Stoga pozivamo sve nivoe vlasti, od općina do vlada, da se aktivno uključe i budu naši
partneri na uklanjanju starih i nefunkcionalnih barijera. Isto tako, pozivamo i sve građane koji se žele uključiti da nam šalju informacije o svim pregradama, kako većim tako i onim najmanjim, a koje presijecaju naše rijeke”, pozvali su iz WWF Adrije.

Foto: WWF Adria/ Karta Hrvatske s više od 9.000 različitih pregrada na rijekama i potocima, prema podacima Hrvatskih voda

Svi koji se žele uključiti u globalnu akciju uklanjanja barijera mogu se javiti WWF Adriji putem Facebooka ili Instagrama, ili mailom na info@wwfadria.org. Potrebno je poslati fotografiju pregrade, kao i lokaciju (idealno GPS koordinate) gdje se ona nalazi. Nakon procjene same barijere i njezinog utjecaja na prirodu, kao i troškova povezanih s njezinim uklanjanjem, pristupiti će se prikupljanju sredstava.

 

K.B.