Raspisan natječaj za prijam 300 vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu

Photo: Youtube/Screenshot/MORH

Ministarstvo obrane RH raspisalo je danas javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu u trajanju od dvije godine, a početak rada je 5. listopada 2021.

Probni rad traje šest mjeseci, a kandidati odnosno kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:

  • najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje,
  • najviše navršenih 30 godina života do kraja 2021. godine,
  • uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok.

U vojnu službu mogu se primiti i bivši ugovorni vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (Narodne novine, br. 91/18).

Photo: HRM

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: presliku osobne iskaznice, rodni list, svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju te uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Prije prijema u službu, kandidati će proći selekcijski postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda te drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Kandidati će biti raspoređeni u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti te mjestu službe sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Detaljne informacije o natječaju moguće je pronaći na službenoj web stranici MORH-a.

 

K.B.