Unatoč upozorenjima struke, Ministarstvo poljoprivrede produljilo izlov mrežama potegačama za dvije godine!

Foto: Neven Jović / Ilustracija

Unatoč upozorenjima struke na štetnost po riblji fond i okoliš, nelogičnost i manipulacije s tezama o “tradicijskom ribarstvu”, Ministarstvo poljoprivrede je produljilo valjanost odobrenja za gospodarski ribolov mrežama potegačama, vlasnicima plovila koja su već imala takvo važeće odobrenje, ili kojima je odobrenje isteklo, ali je bilo važeće barem do 1. travnja 2021. godine. Nova odobrenja će imati rok važenja do 26. listopada 2023. godine.

U Narodnim novinama broj 100/2021 obavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama.

Ovim pravilnikom je propisano produženje valjanosti Odobrenja za gospodarski ribolov mrežama potegačama, vlasnicima plovila koja su već imala takvo važeće odobrenje, ili kojima je odobrenje isteklo, ali je bilo važeće barem do 1. travnja 2021. godine. Nova odobrenja će imati rok važenja do 26. listopada 2023. godine.

„Vlasnicima plovila koji posjeduju važeća Odobrenja izdano temeljem članka 12.a ovoga Pravilnika te vlasnicima plovila koji su posjedovali Odobrenje izdano u skladu s člancima 9., 10., 11. i 12. ovog Pravilnika, a uzimajući u obzir i članak 15. ovoga Pravilnika, s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 26. listopada 2023. godine.“

Zahtjev za izdavanje Odobrenja podnosi vlasnik plovila Ministarstvu, počevši od 1. listopada 2021. godine.

Foto: Čitatelj

Najveća promjena određena ovim Pravilnikom je zabrana ribolova potegačom šabakunom od 1. listopada 2021. godine do 26. listopada 2023. godine. U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi: „(4) Ribolov potegačom velikog oka zabranjen je od 1. listopada 2021. g. do 26. listopada 2023. godine.“, dok je ranije bio dozvoljen od 1. travnja do 1. listopada. Usprkos zabrani, Odobrenja će se formalno produžiti, ali se svejedno ribolov šabakunom neće moći obavljati.

Prilog 5. u kojem se nalazi tablica s popisom popis geografskih pozicija za ribolov potegačom za lov gira i potegačom velikog oka, a koji se odnosi na stavak 6, članka 4. se mijenja i određen je novi popis geografskih pozicija koji stupa na snagu 1. listopada 2021. godine.

Stavak (6): Ribolov potegačom za lov gira dozvoljen je isključivo na geografskim pozicijama navedenim u Prilogu 5. ovoga Pravilnika pri čemu se glavno plovilo za vrijeme obavljanja potega mora nalaziti unutar radijusa od 250 metara od navedene pozicije. Područja dozvoljenog obavljanja ribolova objavljena su i na službenim web-stranicama Uprave ribarstva.

U članku 4. Potegače za lov gira, stavak 7. se briše te od 1. listopada neće više biti područja na karti označenih crvenom bojom (iz stare Tablice 2. iz Priloga 5. Pravilnika), na kojima je bio dozvoljen ribolov isključivo potegačom čija je olovnja opremljena valjcima ili sredstvima plutanja koja sprječavaju da olovnja mreže pri radu oštećuje livade morskih cvjetnica, pri čemu je zabranjena upotreba lanaca i dodatnih opterećenja.

U novom prilogu 5. se tako sada nalazi ukupno 1167 pošti za potegače. Od 1166 starih pošti, 1159 je ostalo istih, 8 je dodanih novih (od toga je 5 ranije bilo označeno crvenom bojom – vidi gore, a 3 pošte se nisu spominjale u starom Prilogu 5. iz 2019. godine), a 7 starih je izbrisano.

I na kraju, da ponovimo, od 1. studenoga 2021. godine ribolov obalnim mrežama potegačama tipa migavica i girarica te potegača oližnica, dozvoljen je (uz važeće odobrenje) na poštama iz Priloga 5. novog Pravilnika (pošte označene zelenom bojom na web stranici Uprave ribarstva), odnosno za mrežu potegaču oližnicu u ribolovnoj podzoni E4 i sjevernom dijelu ribolovne podzone F2, u akvatoriju od Šibenskog mosta do Skradinskog mosta, izvještava savjetnik za ribarstvo, Plava riba.

Najnoviju Odluku o produljenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama potpisala je aktualna ministrica poljoprivrede Marija Vučković i to unatoč apelima struke da nema ništa tradicionalno u korištenju hidrauličnog vitla pri povlačenju mreža potegača i da su elaborat o tradicionalnim ribolovnim vještinama zloupotrijebili, a uništavanje Jadrana proglasili “kulturnom baštinom”!

Podsjetimo, prorektor Sveučilišta u Zadru, prof. dr.sc. Josip Faričić uputio je otvoreno pismo u kojem izražava ogorčenje, prigovor i prijedlog vezan uz ribolov potegačama i to na adresu Ministarstva poljoprivrede i Zadarske županije. Pred istek ove odluke, tri godine poslije, ponovno smo pitali dr. Faričića, što misli o ideji produljenja derogacije i koji su omjeri koristi i šteta od mreža potegača u Jadranu? O tome pročitajte u članku niže…

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

STRUKA APELIRA: “ZABRANITE MREŽE POTEGAČE!” Nema ništa “tradicionalno” u pretvaranju morskog dna u pustinju