Foto: Promo

Kada tijekom putovanja imamo potrebu izaći na kopno, ili smo na prognozi vidjeli da će našu lokaciju pogoditi nevrijeme, pokušati ćemo pronaći vez u sigurnoj luci. To može biti marina, privezište ili gradska luka. Prvo pitanje koje nam se nameće je kako rezervirati, odnosno dobiti tranzitni vez, koji nismo planirali. To se najčešće radi uz pomoć aplikacija na mobitelu, te pri tome treba dogovoriti i približno vrijeme pristajanja. Budite spremni odgovoriti i na pitanje do kada ćete ostati privezani.

Često će nam biti dodijeljen slobodan vez između dva broda u koji se katkada treba doslovce ugurati. Najprije ćemo se javiti posadama oba broda, a potom ćemo manevar pristajanja obaviti pazeći da ne oštetimo svoj, ni tuđe brodove. Dakako da ćemo sa zahvalnošću prihvatiti pomoć posada susjednih brodova, jer je to dobar pomorski običaj, i to ne znači da nemaju povjerenja u naše manevarske sposobnosti. Prije manevra pristajanja, ne smijemo zaboraviti postaviti bokobrane, a u slučaju nadolazeće oluje, vezati ćemo se na poseban način. Prilikom veza na kopno, iz sigurnosno – vremenskih razloga, valja se vezati na obalu uz pomoć pašnjaka koji je dvostruko omotan na bitvu ili alku. Prije polaska, možemo jedan od konopa privezati na slip, kako bi se lakše odvezali.

Po izlasku na kopno, na recepciji marine ili od mornara, zatražiti ćemo sve potrebne informacije, kao i ključ ormarića za priključak na vodu i struju za naš brod. Ukoliko smo prisiljeni vezati se na tuđi vez u mjesnoj luci, moramo se javiti koncesionaru, odnosno lučkoj upravi. Također, tranzitni vez ćemo platiti koncesionaru na recepciji marine, mornaru u luci, ili putem aplikacije uz pomoć kreditne kartice.

Vezanje za drugi brod, naravno uz privolu njegova skipera, je veoma opasan vez, pogotovo kada se očekuje loše vrijeme, i stoga se ne preporučuje u slučaju nevremena. Međusobno privezani brodovi različito se pomiču od valova i vjetra, te pritom iskaču bokobrani i udaraju se jarbolima. Taj vez treba koristiti u iznimnim situacijama i samo za veoma kratko vrijeme. Pri tome netko mora dežurati na brodu, jer dovoljno je zbog samo nekoliko valova, da dođe do problema. 

Ne zaboravimo, da je privez na kopno prilika za propisno odlaganje razvrstanog otpada, opušteno korištenje tuševa i sanitarija, prilika za nabavku sviježih namirnica, točenje goriva i pregled znamenitosti.

Sponzorirani sadržaj

PROČITAJTE JOŠ:

NAUTIČKI SAVJETI Siguran privez na bovu

NAUTIČKI SAVJETI Osiguranje skipera

NAUTIČKI SAVJETI Sigurno sidrenje broda