Objavljen Prijedlog Vanjskog plana Civilne zaštite u slučaju nesreće s opasnim tvarima u LNG terminalu Omišalj

Foto: LNG Hrvatska

OMIŠALJ – Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, u ožujku ove godine donijelo je Odluku o izradi Vanjskog plana civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal za ukapljeni prirodni plin operatera LNG Hrvatska d.o.o. Primorsko – goranska županija je nositelj izrade Vanjskog plana te je dužna u roku od godine dana od dana primitka Odluke, uz prethodnu suglasnost Ravnateljstva civilne zaštite, donijeti takav plan, čiji je prijedlog sad napokon i izrađen.

Odluku o izradi Vanjskog plana donosi tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite za svako područje postrojenja za koje se Izvješćem o sigurnosti utvrdi mogućnost širenja učinaka nesreća na područje izvan granica lokacije područja postrojenja, a koji mogu izazvati posljedice po zdravlje i život ljudi te štete na imovini i okolišu.

Vanjskim planom se utvrđuju:

  • vrste opasnosti i moguće posljedice velike nesreće u području postrojenja za ljude, materijalna dobra i okoliš izvan područja postrojenja
  • preventivni postupci i mjere koje treba poduzeti kako bi se umanjile posljedice velike nesreće izvan područja postrojenja
  • kratkoročni žurni postupci i mjere za uklanjanje neposrednih posljedica za ljude, materijalna dobra i okoliš koji se trebaju poduzeti odmah te postupci i mjere koje se nakon žurnih trebaju provesti u periodu do potpune sanacije posljedica velike nesreće izvan područja postrojenja
  • sudionici, snage i materijalno – tehnička sredstva za provedbu mjera civilne zaštite
  • nadležnosti i odgovornost za provedbu te način usuglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju propisa na drugim područjima, osim na području civilne zaštite
  • obavješćivanje i način prenošenja informacija javnosti i zainteresiranoj javnosti (stanovništvu, službama, vlastima)

Primorsko-goranska županija dužna je obavijestiti stanovništvo koje u slučaju nesreće može biti ugroženo, o aktivnostima na izradi Vanjskog plana, mogućim rizicima i opasnostima, posljedicama velike nesreće koja uključuje opasne tvari te zaštiti u slučaju stvarne nesreće, te omogućiti javnosti uvid i sudjelovanje tijekom cijelog procesa izrade i donošenja Vanjskog plana.

Rok za davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Vanjskog plana  mora biti barem 30 dana i sukladno s tim, može se dostaviti u vremenskom periodu od 11.10. do 13.11. 2021. godine na e-mail adresu:damir.malenica@pgz.hr.

Imate li primjedbe, znate gdje se možete obratiti.