Pronađen kupac za novogradnju iz 3. Maja, cijena iznad najoptimističnijih predviđanja

Foto: Youtube / Screenshot

RIJEKA – Završen je postupak odabira najboljeg ponuditelja za kupnju broda za prijevoz automobila, koji se završava u 3. Maju, a sve upućuje da je postignuta cijena nadmašila i najoptimističnija predviđanja, javlja Novi list.

Iz Ministarstva gospodarstva potvrdili su da je postupak okončan i da s odabranim kupcem sada slijede pregovori i usuglašavanja oko kupoprodajnog ugovora. Riječ je o grčkom brodaru Neptune Lines koji u floti već ima 18 brodova za prijevoz automobila i kamiona.

Najave iz ministarstva upućuju da bi se ovaj završni korak trebao relativno brzo odraditi, nakon čega još Vlada mora dati suglasnost. Kako doznaje Novi list, objema stranama je u cilju da se sada tehnički dio posla odradi što je moguće prije i pretpostavke su da bi parafiranje vrijednog ugovora moglo uslijediti unutar idućih mjesec dana.

Na javni poziv za kupnju broda za prijevoz automobila, odnosno novogradnje 514, koji je država preuzela u punopravno vlasništvo iz stečajne mase Uljanika i za čiji je završetak potpisan ugovor s riječkim 3.  Majem, sredinom rujna stiglo je pet obvezujućih ponuda od brodarskih kompanija i sve su ocijenjene valjanima što, između ostalog, znači da je svaka sadržavala polog ili prvoklasnu bankovnu garanciju u iznosu od dva milijuna eura.

Država je odredila minimalnu cijenu od 39 milijuna eura, a na zainteresiranim brodarima bilo je da ponude što bolju cijenu. Premda je država ponudila potencijalnim kupcima da mogu licitirati i za opciju nezavršenog broda, s tim da onda preuzimaju sva prava i obveze države iz potpisanog ugovora s 3. Majem, svih pet ponuda bilo je za gotov brod.

Tri ponuditelja s najvišim iznosima potom su pozvani u drugi krug, u kojem su obaviješteni o najvišoj cijeni koja je u tom trenutku bila nuđena i dana im je mogućnost da još jednom korigiraju svoje prvotne iznose naviše.