OBNOVA LUKE PORAT Iz Lučke uprave tvrde da sve ide prema planu

Foto: ŽLU krk

KRK – Županijska lučka uprava Krk pohvalila se kako radovi na obnovi luke Porat napreduju prema planu te da bi cijela rekonstrukcija trebala biti gotova do sredine veljače iduće godine, za kada je predviđen dovršetak radova.

U tijeku je prva faza rekonstrukcije luke, u prvoj uporbanoj cjelini koja podrazumijeva obnovu postojećeg lukobrana u sklopu kojeg će se izvesti novi obalni zid u dužini od 77 metara. Izvest će se i glavni energetski vod za potrebe opskrbe brodica vodom i strujom kao i cjevovod hidrantske mreže za protupožarnu zaštitu.

Foto: ŽLU Krk

Cilj je, podsjećaju, povećati broj vezova i standarda, ali i bolje zaštititi akvatorij luke od vjetrova i valova.
Budući da je lokacijskom dozvolom predviđena fazna izgradnja zahvata, javna nabava i glavni projekt obuhvaćaju I fazu koja se sastoji od dvije uporabne cjeline.

Dosad je, kažu, izveden veći dio podmorske obalne betonske konstrukcije odnosno obalnog zida pod morem.

Foto: ŽLU Krk

Radovi su započeli uvođenjem izvođača u posao 15. rujna 2021., a rok za završetak je 5 mjeseci, tj. do 15. veljače 2022., pod uvjetom da ne bude nepredviđenih okolnosti koje mogu utjecati na opravdano produženje radova, navode u ŽLU Krk.