Grad Pula traži mišljenje građana o upravljanju gradskim plažama

Foto: Grad Pula

PULA – U Puli je u tijeku javno savjetovanje o upravljanju pomorskim dobrom za 2022. godinu. Iz Grada pojašnjavaju da će se prije donošenja odluka o eventualnoj realizaciji koncesija u zamjenu za koncesijska odobrenja izvršiti detaljna analiza ekonomske isplativosti i utjecaja na okoliš. U koncesiju će i poznata gradska lokacija.

– Odlukom o donošenju plana davanja koncesija za 2022., koja je također na javnom savjetovanju, planirana je koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – izgradnja i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Bunarina Pula – potvrdili su iz pulske gradske uprave Glasu Istre.

Pulska vlast smatra da su koncesije s jasnijim i puno boljim kriterijima kvalitetnije i transparentnije rješenje od koncesijskih odobrenja, uz rokove u rasponu od 7 do 10 godina.

Gradonačelnik Filip Zoričić poručio je da će gradska uprava tražiti jasne kriterije plana zapošljavanja, poštivanje i očuvanje okoliša i ambijenta, mediteranski duh uz uvjet očuvanja plaža. Uskoro će se, kaže, znati svi detalji oko koncesija, površina i troškova, a sve informacije biti će javno dostupne.

Poručio je da sustav treba resetirati i postaviti na prave temelje, koji će podrazumijevati očuvanje okoliša.

Javno savjetovanje o upravljanju pulskim plažama provodi se do 28. studenoga, a zainteresirana javnost svoje prijedloge može slati na adresu elektroničke pošte plan.upravljanja22@pula.hr. Prateće dokumente i sve dodatne informacije građani mogu pronaći na web-stranici grada www.pula.hr u rubrici e-konzultacije.