Foto: Morski.hr

Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila prijedlog Zakona o prijevozu u linijskom i obalnom prometu, prvenstveno zbog usklađivanja s propisima Europske unije. Zakon je donesen 2006. godine i od tada do danas mijenjan je čak 6 puta. 

Novi zakon donosi nekoliko izmjena. Jedna od njih je usklađivanje postupaka koji se odnose na postupanje prije dodjele potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge sa Zakonom o državnim potporama.

Postupci javnog nadmetanja za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog značaja usklađuju se sa Zakonom o javnoj nabavi, dok se postupci dodjela koncesija na profitabilnim linijama usklađuju sa Zakonom o koncesijama.

Uređuju se i pitanja raspodjele koncesijskih naknada na profitabilnim lokalnim, županijskim i međužupanijskim linijama s obvezom javne usluge, a novim zakonom dorađene su i odredbe koje brodarima nadoknađuju usluge besplatnog i povlaštenog prijevoza na linijama s obvezom javne usluge, a koje uključuju podmirenje neto troškova brodara prilikom obavljanja takvog prijevoza.

Novost je uvođenje CIS-a, odnosno centralnog informacijskog sustava javnog linijskog prijevoza koji će omogućiti brodarima da u realnom vremenu prenesu podatke očitane s putničkih karata prilikom ukrcaja putnika i vozila na brod.

Novi Zakon o prijevozu u linijskom i obalnom prometu propisuje sadržaj izvještaja kojeg su brodari koji obavljaju javni linijski prijevoz dužni sastaviti i dostaviti Agenciji, a specifični su za sektor javnog linijskog prijevoza s obvezom i bez obveze javne usluge.

Detaljnije se propisuju prekršaji i nadležnost inspekcije, a stvorit će se i bolji uvjeti za ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz, posebice za prijevoz osoba sa invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju. S druge strane, onemogućit će se zlouporaba prava na besplatni i povlašteni prijevoz.

Foto: Brački pupoljci

– Cilj reforme pomorstva i unutarnje plovidbe je potaknuti razvoj održivog i učinkovitog pomorskog prometa i prometa unutarnjim plovnim putovima te time povećati sigurnost plovidbe, osigurati revitalizaciju unutarnjih plovnih putova, poboljšati prometnu povezanost otoka i unaprijediti lučku infrastrukturu u svrhu smanjenja negativnog utjecaja prometnog sektora na okoliš – stoji u obrazloženju.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je prilikom predstavljanja zakona na sjednici Vlade prije 2 tjedna kazao i kako se novim zakonom potiče uvođenje novogradnji u javnom linijskom prijevozu, kao i brodova s pogonom na alternativna goriva i izvore energije, čime se želi doprinijeti smanjenu stakleničkih plinova s brodova, kao i podizanju kvalitete pružanja usluga u javnom linijskom pomorskom prijevozu.

K.B.