Opuzenski srednjoškolci čistili ušće Neretve od plastičnog otpada

Foto: Udruga Biom

U povodu Svjetskog dana djece prošli je tjedan organizirana akcija čišćenja plaže od otpada u Posebnom ornitološko-ihtiološkom rezervatu na ušću Neretve. 

Svijet je već toliko zagađen plastikom da svatko od nas tjedno pojede najmanje 5 grama plastike što odgovara veličini jedne bankovne kartice. Užas je tim veći ako znamo da svu plastiku u organizam unesemo putem hrane.

Foto: Udruga Biom

To je i bila misao vodilja na prošlotjednoj akciji čišćenja ušća Neretve u kojoj su, uz Regionalnu agenciju DUNEA, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Udrugom Biom, sudjelovali i učenici Srednja i poljoprivredne škole iz Opuzena.

Na početku akcije održana je kratka edukacija o rezervatu u dolini Neretve te o onečišćenju mora plastikom i ostalim otpadom. Nakon toga sudionici su navukli rukavice i krenuli u akciju – dio je čistio kameni nasip, a drugi dio plažu.

Unatoč pravoj radnoj akciji, količina otpada nadvladala je broj čistača na plaži ušća Neretve pa će se ovakva akcija uskoro ponoviti.

J.K.