JU Priroda nakon pronalaska periske kod Plavnika: “Vijest je došla prilično neočekivano”

Foto: JU Priroda

Javna ustanova „Priroda“ i Prirodoslovni muzej Rijeka u suradnji sa DC Pelagos iz Njivica započeli su s akcijama sakupljanja kolektora ličinki periski na području akvatorija Primorsko-goranske županije. Najprije su kolektori, a to su u stvari rahle plastične mrežice usidrene uz morsko dno pomoću plutača, podignuti s lokaliteta Njivice na otoku Krku. Na toj lokaciji nije, nažalost, pronađena niti jedna mlada periska, što je izazvalo sumnju da su vjerojatno sve periske u akvatoriju Primorsko-goranske županije podlegle još nedovoljno protumačenom masovnom pomoru koji se okomio na ovu plemenitu i najkrupniju vrstu školjkaša diljem Sredozemnog mora.

Pošast, koju, čini se, uzrokuju parazitski mikroorganizmi (osnovni je uzrok ugibanja pogubno djelovanje parazitskog mikroorganizma iz skupine truskovaca – mikorsporidija te nekih vrsta patogenih bakterija čemu je možda doprinijelo i globalno zagrijavanje mora), okomila se bespoštedno na ovu endemičnu vrstu Sredozemnog mora i Jadrana. Periske su čak i prije pojave pomora bile ugrožene, a sve zbog nerazumnog djelovanja čovjeka. Masovno su je izlovljavali, najviše turisti, kao atraktivan suvenir. Zbog toga su gotovo iščezle da bi se nekoliko godina prije pojave masovnog pomora vratile i bile ponovno zapažene u većem broju i na mnogim lokalitetima duž obala Primorsko-goranske županije (ali i drugdje na Jadranu, o čemu smo redovito izvješćivali na web stranicama Javne ustanove „Priroda“).

S početnim naznakama masovnog ugibanja periski, najprije u Zapadnom Sredozemlju 2016. godine, a zatim i u Jadranu 2019. godine, Javna ustanova „Priroda“ uključila se u akciju prikupljanja podataka o plemenitoj periski u okviru projekta očuvanja plemenite periske (Pinna nobilis) u sjevernom dijelu Jadrana kojeg koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Primorsko-goranska županija. Izrađen je prigodni letak kako bi se ljude senzibiliziralo za problematiku periski i potaklo na opažanja i dojavljivanje podataka o opažanjima. Nakon što se masovni pomor nezaustavljivo raširio cijelim akvatorijem Jadranskog mora započeo je projekt spašavanja periski u Jadranu, a u akcije provjere lokaliteta sa živim jedinkama, koje su dojavljivali volonteri-ronioci ili obični ljudi koji su zamjećivali potencijalno žive jedinke periski, uključili su se aktivno i ronioci s područja akvatorija Primorsko-goranske županije. Djelatnici Javne ustanove „Priroda“ ronili su na svim dojavljenim lokacijama, no nažalost, sve pregledane jedinke periski, nakon ponovljenih zarona pronađene su uginule.

Foto: JU Priroda

Prilično neočekivano, posljednjeg dana studenog, tijekom pregledavanja kolektora na lokalitetu Plavnik, došla je ohrabrujuća vijest – pronađena je jedna živa juvenilna jedinka. Ovo je najjužnija lokacija u sjevernom dijelu Jadrana gdje je pronađena živuća mlada jedinka te iako malena, prozirna i krhka, velika svega 1,5 cm ipak budi nadu u borbi ove vrste za preživljavanje. U pronalasku su svoju ulogu odigrali i stručnjaci Prirodoslovnog muzeja Rijeka čija je zadaća u ovom projektu prikupljanje i određivanje biološkog materijala koji se tijekom razdoblja ležanja u moru nahvatao na mrežicama kolektora, ali i vrijednih volontera te ronioca DC Pelagos iz Njivica koji su zajednički marljivo pregledavali kolektore. Pronađena mlada periska dobila je ime „Morana“ po volonterki koja ju je uočila u kolektoru izvađenom s lokacije akvatorija otoka Plavnika. Djelatnici JU Priroda žurno su prevezli mladu perisku u Akvarij Pula koji ulaže velike napore kako bi ostvario preživljavanje pronađenih živih periski u ex situ uvjetima (tj. izvan staništa, u strogo kontroliranim uvjetima akvarija), čime bi se omogućilo očuvanje genetske raznolikosti i moguće ponovno naseljavanje periski u prirodu.

Javna ustanova „Priroda“ zahvaljuje svim roniocima – volonterima i ostalim sudionicima na nesebičnom trudu oko dojavljivanja podataka i pružanju podrške naporima da se plemenita periska pokuša očuvati u Jadranu. Sljedećih dana planirani su i zaroni na lokaciji Sv. Marko uz obalu otoka Krka, pa se nadamo da se i tamo na kolektore naselila pokoja mlada jedinka. Posebna zahvala ide i Pelagos diving centru koji su pomagači u brojnim akcijama prikupljanja kolektora i izvidima u akvatoriju Primorsko-goranske županije.

D.G.