Na Mljetu održano treće edukativno kušanje vina, likera i destilata

Foto: Mljetske sorte mrkuša i kuljenača/Morski.hr

BABINO POLJE – Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“ po treći put održali su edukativno kušanje vina, destilata i likera, u sklopu kojega je su lokalni proizvođači mogli iz prve ruke čuti komentare i savjete stručnjaka. 

Mljet je jedan od rijetkih većih otoka koji nije isprepleten vinogradima, no to bi se možda moglo promijeniti s obzirom da je pokrenut projekt revitalizacije autohtonih vinskih sorti našeg najzelenijeg otoka.

Na treće po redu stručno kušanje, koje je održano prošlu subotu, zaprimljena su 22 uzorka, od čega 18 vina, 2 rakije lozovače, 1 travarica i 1 liker od kupine. Svi uzorci su se pokazali zadovoljavajuće kvalitete te je vidljiv napredak u odnosu na 2019.

Isti dan održano je i prigodno stručno predavanje na kojem su predstavljeni dosadašnji rezultati suradnje JUNP Mljet i zagrebačkog Agronomskog fakulteta. Prikazani su rezultati analize dvije mljetske sorte vinove loze, mrkuše i kuljenače te je javnosti predstavljeno saznanje o još jednoj mljetskoj autohtonoj sorti diliperu.

Ovime je, kažu, započeo proces uvrštavanja ove sorte u nacionalnu listu priznatih sorti u RH, a nastavlja se i istraživanje na dokazivanju autohtonosti sorti bunda i zlatarica.

Najavljen je i nastavak aktivnosti u veljači kada će se održati drugo službeno ocjenjivanje vina, rakija i likera mljetskog vinogorja.