U Hrvatskom pomorskom muzeju Split predstavljen budući VR showroom

Foto: Hrvatski pomorski muzej Split

SPLIT – Hrvatski pomorski muzej u Splitu predstavio je javnosti izgled adaptirane muzejske prostorije za korištenje naočala za virtualnu i proširenu stvarnost, tzv. VR/AR showroom-a. Projekt se financira unutar Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska –
Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Prostor u kojem će se nalaziti novi VR/AR showroom nastao je pregrađivanjem dijela prve izložbene dvorane u istočnom krilu muzeja. Dosada je bio namijenjen izlaganju amfora i drugih antičkih artefakata, a u novom će ruhu izvrsno nadopuniti trenutačni postav ustanove te će doprinijeti suvremenoj interpretaciji arheološke baštine istočnog Jadrana.

Foto: Hrvatski pomorski muzej Split

Vrijednost građevinskih radova je 18.370,35 Eura, izvođač je splitska tvrtka ART AND CONSTRUCTION d.o.o., a za stručni nadzor bila je angažirana tvrtka Purić projekt d.o.o.

Nakon opremanja VR showrooma, koje je predviđeno u slijedećoj godini, posjetitelji će uz sofisticirane naočale za virtualnu stvarnost moći „zaroniti“ do izabranih lokacija s izvanrednom arheološkom baštinom u sve 3 zemlje sudionice projekta. Osim fotogrametrijskog snimanja lokaliteta te produkcija pripadajuće VR/AR softverske aplikacije, bit će promoviran i novi turistički proizvod: prekogranična tematska
ronilačka ruta.

Sve ove aktivnosti povezane su s aktivnostima poboljšanja destinacijskog menadžmenta ronilačkih lokacija kao i obukama ronioca o podvodnoj arhološkoj baštini te fotogrametrijskom snimanju podvodne kulturne baštine.

Glavni cilj projekta je doprinijeti jačanju i diverzifikaciji turističke ponude zasnovane na podvodno -kulturnom nasljeđu istočnog Jadrana kroz prekogranično upravljanje, zaštitu, promociju i održivu valorizaciju brodskih olupina i drugih podvodnih arheoloških lokaliteta. Ukupan budžet projekta je 1,016,778.32 eura, unutar kojeg je 102,502.05 eura predviđeno za muzej, kojemu je ovo prvi put da sudjeluje na projektu financiranom iz Europskih fondova.