Grad Pag pristupio LAGUR-u Tri mora

Foto: TZ Pag

PAG – Grad Pag postaje član Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tri mora. Cilj pristupanja LAGUR “Tri mora” je sudjelovanje u kreiranju i provedbi politika lokalne razvojne strategije u ribarstvu u cilju lokalnog razvoja ribarstvenog područja LAGUR-a Tri mora.

O tome je Odluku donijelo Gradsko vijeće Grada Paga koje je ovlastilo gradonačelnika Grada Paga Antu Fabijanića da posebnom odlukom imenuje predstavnika Grada Paga u LAGUR-u Tri mora i za poduzimanje drugih radnji vezano uz pristupanje u članstvo, javlja Radio Pag.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora utemeljena je 2016. godine i predstavlja partnerstvo gospodarskog, javnog i civilnog sektora. Ciljevi LAGUR-a su osiguravanje protoka informacija i prijenosa znanja za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i lokalne zajednice, poticanje razvoja područja na kojima LAGUR djeluje, povećanje zaposlenosti, društvene uključenosti, stvaranje radnih mjesta i mobilnosti radne snage.

Također, među ciljevima je i podizanje svijesti o okolišu, zaštiti prirode i očuvanju bioraznolikosti te jačanje novčanih i drugih kapaciteta za provedbu projekta razvoja ribarskog gospodarstva.

Josip Portada