Strijelka kao novi protagonist zdravog jadranskog obroka

Foto: Promo

PULA – U prostoru edukacijske kuhinje na Gradskoj tržnici Pula, u organizaciji Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o. i u sklopu projekta INVESTINFISH, održana je degustacijska radionica na temu uvođenja inovacija u sektor ribarstva i akvakulture Istarske županije.

Tom je prigodom kulinarski potencijal strijelke, inače agresivne i invazivne riblje vrste u Jadranu, predstavio chef Robert Perić kroz pripremu inovativnih i kreativnih ribljih jela, koje su sudionici radionice imali priliku kušati.

Direktor Istarske razvojne agencije dr.sc. Boris Sabatti istaknuo je kako je ova inicijativa u sklopu projekta INVESTINFISH dobar način da se zaokruže rezultati koje je IDA postigla u samom projektu; od kupnje kuhinjske opreme za pulske vrtiće  ukupne vrijednosti 85.000 kuna s ciljem potenciranja zdravije prehrane te većeg korištenja ribe u prehrani djece do poticanja razvoja inovativnih ulaganja 8 istarskih poduzetnika u ribarstvo i akvakulturu na način da je IDA izradila analizu postojećeg stanja i smjernice za razvoja ribarstva i akvakulture u Istarskoj županiji za razdoblje od 2021. do 2027. te omogućila  izradu 8 investicijskih studija koje će poslužiti za daljnji razvoj njihovih poslovnih ideja.

Tijekom radionice sudionici su imali prilike steći nova znanja  o ribljim vrstama s naglaskom na strijelku kao potencijalnu prijetnju u Jadranskom moru, obzirom da se radi o agresivnoj vrsti, koja udruženo s klimatskim promjenama predstavlja opasnost za prirodnu ravnotežu u morskom ekosustavu. Stoga se kao cilj nameće kontroliranje širenja strijelke, edukacija ribara o pravilnom načinu izlova te prilici za proširenje poslovanja te upoznavanje šire javnosti o navedenoj plavoj ribi i njenim karakteristikama, kao i o načinima pripreme za ukusan i zdrav obrok.

Projekt INVESTINFISH (Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain), u kojem je ukupan proračun IDA-e  nešto veći od 1,5 milijuna kuna, provodi se uz sufinanciranje programa prekogranične  suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska.

I.B.