Nova dokumentacija za ribolovne potpore male vrijednosti

Foto: Croatian Fisherman / Facebook / Ilustracija

Na mrežnim stranicama Uprave ribarstva objavljena je nova dokumentacija za predaju zahtjeva za potporu male vrijednosti.

Za segmente gospodarskog ribolova na moru, uzgoja školjkaša i hladnovodnih vrsta riba:

·         Zahtjev za potporu_”Potpora male vrijednosti”

·         NOVO Izjava o korištenju državnih potpora male vrijednosti

·         NOVO Prilog I. Dokumentacija_”Potpora male vrijednosti”

Za segmente toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu:

Više dokumentacije

Najvažnija novost je što je opseg popratne dokumentacije uz zahtjev za potporu  znatno veći nego prije, kada je bilo potrebno priložiti samo potvrdu iz porezne uprave, plovidbenu dozvolu i izjavu o korištenju male vrijednosti.

Za 2022. godinu je potrebno uz Zahtjev priložiti i račune kojima će gospodarski ribari dokazati uvjet minimalnog iskrcaja/vrijednosti prodaje ulova, ako isti nisu evidentirani u prodajnim listovima.

Osim toga, potrebno je i dokazati koliki su bili prihodi od djelatnosti sektora za koji se traži potpora, budući da iznos potpore ne može biti viši od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora (u ovom slučaju, prihoda od gospodarskog ribolova na moru) za koju se podnosi Zahtjev za potporu, ostvarenog u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prema vrsti gospodarskog subjekta, dostavlja se bruto bilanca, analitička kartica konta i prijava PDV-a, obrasci KPI, KPR, IRA, odnosno za obrtnike paušaliste knjiga prometa – obrazac KPR i PO-SD obrazac.

Ove godine će de minimis potpore dobiti samo oni ribari koji uistinu prodaju svoj ulov i to u iznosu koji nije veći od prijavljenih prihoda.

Podsjećamo da se potpora neće moći dobiti ukoliko se povlastica proda prije izdavanje odluke o isplati sredstava.

Više o ostalim izmjenama Pravilnika  o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu možete pronaći OVDJE.

Plava riba