Stupio je na snagu Pravilnik o zaštiti i očuvanju Park prirode Telašćica

Foto: Facebook/PP Telašćica

Prošli je tjedan na snagu stupio Pravilnik o zaštiti i očuvanju Park prirode Telašćica, kojim je konačno zaokružen pravni okvir za zaštitu i provedbu morskih „no-take“ zona u parku. 

Pravilnikom o zaštiti i očuvanju Parka prirode »Telašćica«propisuju se mjere zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja te utvrđuju upravljačke zone Parka prirode. U svrhu očuvanja prirodnih vrijednosti i potrebne razine upravljanja i načina korištenja, područje Parka podijeljeno je na upravljačke zone i podzone.

Zona stroge zaštite podrazumijeva dvije podzone – 1A i 1B. Podzona 1A obuhvaća cjelokupni akvatorij uvale Čuška dumboka koji uključuje morsku površinu, vodeni stupac i morsko dno te uski kopneni dio obale i strmca. Drugi dio ove zone obuhvaća Dugootočki strmac od točke sjeverozapadne granice Parka prirode kod vrha Mrzlovica i proteže se pravcem sjeverozapad – jugoistok do ispod Muravjaka (148 m), uključujući i područje Male Prsike te obuhvaća prostor 50 metara od obalne linije strmca uključujući zračni prostor, morsku površinu, vodeni stupac i morsko dno.

U ovom području potpuno je zabranjen ljudski utjecaj na prirodne procese, a dopuštena su samo znanstvena istraživanja i praćenje biološke raznolikosti.

Podzona 1B obuhvaća obalni dio otoka Garmenjak veli, 50 metara od obalne linije uključujući morsku površinu, vodeni stupac i morsko dno. I ovdje je zabranjeno gospodarsko iskorištavanje morskih organizama, a dopuštena su znanstvena istraživanja, praćenje biološke raznolikosti, tranzit plovila sukladno posebnom propisu te ronilačko posjećivanje uz regulaciju propisanu Pravilnikom.

Detaljan Pravilnik možete pronaći na POVEZNICI.