U Cresu puštena u rad “Morska škovacera”

Foto: ŽLU Cres

CRES – U luci Cres proteklog je tjedna puštena „Morska škovacera“ – uređaj za automatsko prikupljanje plutajućeg otpada u creskoj luci.

Neposredno uz uređaj postavljena je i info ploča s informacijama koje bi trebale pomoći podizanju svijesti korisnika luke te cjelokupne javnosti o problematici onečišćenja mora plastikom.

Foto: ŽLU Cres

Projekt vrijedan gotovo 38.000 kuna financiran je iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, putem natječaja “Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima” kojeg je raspisala Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Vela vrata”, a provelo ga je lokalno komunalno poduzeće Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. u suradnji sa Županijskom lučkom upravom Cres.

Uređaj u obliku plutajuće kante za smeće kontinuirano filtrira morsku vodu skupljajući plastiku, mikroplastiku, deterdžente, ulja i ostale materijale s površine, sprječavajući ih da otplutaju na otvoreno more ili padnu na dno gdje mogu naštetiti morskoj flori i fauni.

Uređaj u prosjeku sakupi oko 1,5 kg plutajućeg otpada na dan.

I.B.