Krajem travnja otvara se obnovljeni rovinjski Ekomuzej “Kuća o batani”

Foto: Batana.org

ROVINJ – Obnova muzeja počela je 2019. godine, a osim pročelja, ustanova koja je uvrštena na popis UNESCO-a, dobila je nove instalacije. Preostaje još ugradnja stalnog postava unutar muzeja koji bi svoja vrata posjetiteljima mogao otvoriti krajem travnja. 

Projekt Ekomuzeja „Batana“ upisan je 2016. godine u UNESCO-ov Registar najboljih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta, a predstavlja jedinstveni pristup očuvanju ukupne materijalne i nematerijalne baštine Rovinja na temelju inicijative lokalnih stanovnika i projekata razvoja koje su tijekom niza godina razvijali vrsni stručnjaci. Batana je u Registar kulturnih dobara RH upisana 2008. godine.

Photo: Dalibor Talajić

Sam je projekt obnove zgrade Ekomuzeja stajao je oko 2 milijuna kuna, a od navedenog iznosa kroz projekt «Culturecovery interreg centraleurope» financiran je dio opreme i dio multimedijalnih rješenja, dok se kroz projekt «Arca Adriatica interreg Italy–Croatia» financira grafički dizajn i dio multimedije.

Muzej bi svoja vrata posjetiteljima mogao otvoriti krajem travnja, a posjetitelje očekuje niz novosti, poput virtualne stvarnosti koja će pobliže približiti rovinjsku tradiciju i prirodno nasljeđe. Novi postav će priču o batani i Rovinju-Rovigno ispričati na moderan i inspirativan način, pomičući vlastite granice i otvarajući nove horizonte.

Predmeti iz starog postava obnovljeni su u suradnji s Muzejem Grada Rovinja-Rovigno, a osim njih jedan će dio izložbe biti posvećen i brojnim priznanjima.

Obnova muzeja djelomično je sufinancirana i sredstvima Ministarstva kulture te kreditom kojim će se, između ostalog, pokriti troškovi uređenja Interpretacijskog centra i novog spacia u ulici Arno Longo koji je u fazi ishodovanja građevinske dozvole.