U e-savjetovanje pušten novi Pravilnik o vinogradarstvu

Foto: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede pustilo je u javno savjetovanje Prijedlog Pravilnika o vinogradarstvu, u kojem mogu sudjelovati svi zainteresirani vinogradari i vinari . E-savjetovanje otvoreno je do 7. ožujka 2022. godine. 

Pravilnikom o vinogradarstvu propisuju se, između ostalog, detaljne odredbe o području uzgoja vinove loze, kao i pravila za uspostavu povijesnih položaja vinograda. Kroz Pravilnik će se urediti nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze kao dopuštenih, preporučenih i autohtonih kultivara, ali i uvjeti upravljanja vinogradarskim potencijalom u Vinogradarskom registru. Uz to uvode se jasne obveze proizvođača i rokovi za izvještavanje o proizvodnji, prometu, zalihama grožđa i vina te upravljanju s nusproizvodima.

Objava Pravilnika o vinogradarstvu nužna je kako bi se, tvrde u ministarstvu, što prije omogućilo postupanje po odredbama predmetnog Pravilnika koji je u skladu s odredbama Zakona o vinu koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. godine.

Zakon o vinu značajno veću ulogu stavlja pred vinske nadzornike i njihovu prisutnost na terenu koju treba uspostaviti Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Značajno je povećana i uloga Regionalnih organizacija vinogradara i vinara te Savjeta za vinarstvo u određivanju važnih pitanja i dodatnih nacionalnih pravila za vinogradarstvo.

Donošenje propisa u skladu s odredbama Zakona o vinu trebalo je biti doneseno prije dvije godine, no postupak je poremetila pandemija. Osim navedenog u službi nadležnoj za sektor Vinarstva dogodile su se kadrovske i organizacijske promjene, stoji u pojašnjenju.

Ukoliko se želite uključiti u javnu raspravu oko novog Pravilnika o vinogradarstvu, to možete učiniti OVDJE.