Rijeka u prošloj godini uložila više od milijun kuna u održavanje pomorskog dobra

Foto: Grad Rijeka

RIJEKA – Na području Grada Rijeke u prošloj je godini u održavanje plaža, pristupa plažama i zelenih površina uz plaže uložila 1,3 milijuna kuna.

Plan upravljanja pomorskim dobrom obuhvatio je i i radove koji će se financirati iz sredstava naknada za koncesijska odobrenja i naknada za koncesiju. Osim tih sredstava, u 2021. godini iz županijskog proračuna, a na temelju Javnog poziva za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra, osigurano je dodatnih 150 tisuća kuna za sanaciju plaža, priopćili su iz riječke gradske uprave.

Foto: Plaža Kostanj/Grad Rijeka

Izvedeni su radovi dohranjivanja plaža škljunkom, i to na plažama Ploče, Igralište, Bivio, Vila Nora, S zavoj i na plaži za pse na Kantridi, za što je utrošeno 286 tisuća kuna.

Najviše sredstava, i to 467 tisuća kuna, utrošeno je na nužne građevinske radove za sigurno korištenje plaža i prilaza plažama. Izveden je popravak obalnog puta Lungo mare, koji je i pristupni put plaži Kostanj, te popravak obalnog puta od plaže za pse do igrališta za odbojku na Kantridi. Na plaži Kostanj, koja je od posebnog interesa, s obzirom se radi o plaži za osobe s invaliditetom, sanirana su oštećenja. Ova sredstva korištena su i za postavu opreme vaterpolskog igrališta na plaži Bivio, psiholoških brana te plašteva na montažnim svlačionicama.

Foto: Plaža za pse Brajdica/Visit Rijeka

Za održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka u sklopu priprema za sezonu kupanja utrošena je 51 tisuća kuna, a održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plaži u zoni Bazenima Kantrida stajalo je 104 tisuće kuna. Radovi čišćenja otpada na području plažnog pojasa kampa Preluk stajali su 173 tisuće kuna.

Na početku 2021. godine završena je sanacija stjenskog pokosa na plaži Grčevo, vrijedni 148 tisuća kuna, dok su u sanaciju stjenskog pokosa na dijelu odrona na šetnici između plaže Bivio i hotela Hilton uloženo 24 tisuće kuna. Na plaži hotel Park iz sigurnosnih razloga izvedeni su radovi ograđivanja građevine te je nabavljena nova penjalica za pristup moru na plaži Lungo mare.

U prošloj godini izdana su 24 koncesijska odobrenja, od čega ih je 16 za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine, a ostala odobrenja su za suncobrane i ležaljke, trampolin i masažu.

Plan održavanja pomorskog dobra za 2022. godinu

Za održavanje pomorskog dobra u ovoj godini planira se uložiti 860 tisuća kuna, a osim redovnih radova na dohranjivanju plaža, građevinsko-obrtničkih radova, uređenju hortikulture i održavanju platformi za osobe s invaliditetom, planirana su i sredstva za uređenje plažnog pojasa kampa Preluk.

Plan održavanja pomorskog dobra na području Grada Rijeke za 2022. godinu sadrži i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti. U ponudi su 64 lokacije na kojima se mogu obavljati djelatnosti iz sektora ugostiteljstva i trgovine, iznajmljivanje suncobrana, ležaljki, daski za jedrenje, sandolina i sl.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje ovih djelatnosti daje Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja Grada Rijeke, na temelju zahtjeva, s time da su koncesijska odobrenja za deset mikrolokacija izdana na više godina i uključuju 2020. godinu. Ako je za istu mikrolokaciju pristiglo dva ili više zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima za davanje koncesijskog odobrenja, prednost ima podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev zaprimljen ranije, stoji u priopćenju Grada Rijeke.

 

J.K.