Objavljeni pravilnici o ribolovu plivaricom i stručnom osposobljavanju u gospodarskom ribolovu

Foto: Morski HR

Danom stupanja na snagu Pravilnika o ribolovnim mogućnostima okružujućom mrežom plivaricom srdelarom (25. veljače 2022.) prestaje važiti Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br. 18/19, 101/19, 115/19, 16/20, 28/20, 84/20, 141/20, 65/21 i 126/21).

U Narodnim novinama broj 23/2022 objavljeno je:

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova

i u oglasnom dijelu

Izmjena natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. »Part­nerstva između znanstvenika i ribara«.

U novostima na stranici plavariba.com će biti objavljena detaljnija usporedba ova dva pravilnika, ali na prvi pogled nema puno razlika, osim što je prvi pravilnik već imao puno izmjena i samim time bio teško čitljiv.

Ovim novim pravilnikom je ukupni ulov sitne plave ribe svih plovila kojima je izdano odobrenje za ribolov plivaricom srdelarom  u 2022. godini ograničen na 56 304 tone.

Izmjenom natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. »Part­nerstva između znanstvenika i ribara« krajnji rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu je produžen s  1. svibnja 2022. godine na 31. prosinca 2022. godine.

Podsjećamo još na sljedeće datume:

1. ožujka završava lovostaj za sitnu plavu ribu

1. ožujka je krajnji rok za prodaju godišnjih sportskih i rekreacijskih dozvola

28. veljače je krajnji rok za predaju zahtjeva za mjeru IV.3 stavljanje na tržište

1. travnja je krajnji rok za predaju zahtjeva za Potporu/kompenzaciju za štete od dupina

1. svibnja je krajnji rok za predaju zahtjeva za Potporu male vrijednosti – “de minimis”

I.B.