Projekt obnove zapuštenih riječkih vojnih utvrda sada i u online publikaciji

Foto: Vojna utvrda/Grad Rijeka

RIJEKA – U cilju transformacije izgubljenog kulturnog nasljeđa u svrhu kulturnog turizma pokrenut je prekogranični projekt Revival, u sklopu kojega je obnovljena stara vojna utrvda na području Grada Rijeke. 

Projekt Revival realiziran je u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., koji ima za cilj revitalizirati i ponovno staviti u upotrebu zapuštenu baštinu jadranskog krajolika te lokalnom stanovništvu i turistima, na siguran način, učiniti dostupnim zapuštene građevine, vojne utvrde i bunkere koji predstavljaju važan oblik kulturne baštine sa značajnim ekonomskim, turističkim i kulturnim potencijalom.

U Rijeci je u sklopu projekta uređeno Uporište Katarina B, kao reprezentativni primjer građevina obrambenog sustava Alpskog zida na riječkom području. Riječ je o vojnoj utvrdi koja datira iz 30-ih godina 20. stoljeća, koja ima 12 podzemnih tunela i vojnih bunkera, smještenih istočno od Centra za rehabilitaciju na Pulcu. Radi se o izuzeto kvalitetno sačuvanoj utvrdi, čiji je i unutrašnji i vanjski dio dostupan posjetiteljima.

U sklopu projekta objavljena je i online publikacija u kojoj je moguće vidjeti razvoj projekta kao i aktivnosti koje su se provodile u svakom od gradova uključenih u projekt.

Nositelj projekta je talijanski Grad Forli, uz partnere, talijanske gradove Campobasso, Cesenatico i Pesaro, Grad Rijeku i Grad Zadar, a partneri na projektu su i Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Sveučilište u Zadru.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.825.035,00 eura, bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 136.127,50 eura, a preostala sredstva osigurali su partneri projekta.