Raspisan natječaj za čelnika JU Park šuma Marjan – Kandidat mora ispunjavati tek dva uvjeta

Foto: Park šuma Marjan/Facebook

SPLIT – Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan raspisalo je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice te gradske ustanove.

Novi ravnatelj ili ravnateljica biraju se na mandatno razdoblje od 4 godine, a novog čelnika imenovat će Gradsko vijeće Grada Splita. U tekstu natječaja stoji da su jedini uvjeti koje potencijalni kandidat mora ispunjavati – završen fakultet i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja ili ravnateljice provodi Upravno vijeće, koje utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi intervju radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Upravo vijeće također ocjenjuje program rada za mandatno razdoblje koje kandidati za novog ravnatelja ili ravnateljicu JU moraju priložiti uz prijavu. Nakon što Upravo vijeće odabere najpovoljnijeg kandidata isti ili ista će biti predloženi na imenovanje Gradskom vijeću Grada Splita.

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja, a svi detalji nalaze se na web stranici JU Park šuma Marjan.

J.K.