Javni poziv za dodjelu koncesijskih odobrenja za rekreativno ronjenje u PP Telašćica

Foto: Facebook/PP Telašćica

SALI – Javna ustanova Park prirode Telašćica objavila je Javni poziv za prikupljanje ponuda svih zainteresiranih koji žele dobiti koncesijsko odobrenje za organizirane ronilačke aktivnosti na području parka.  

Područje koncesijskog odobrenja za spomenute aktivnosti obuhvaća četiri lokaliteta – obalno područje, morsku površinu, zatim vodeni stupac i morsko dno 50 metara od obale linije otoka Garmenjak Mali, Korotan, Mala Sestrica te središnji dio obalnog područja između uvale Čuška Dumboka i Suhog rta na Dugom otoku.

Koncesijsko odobrenje izdaje se i za obalni dio otoka Garmenjak Veli, 50 metara od obalne linije uključujući morsko dno, vodeni stupac i morsku površinu.

U planu je izdavanje 10 koncesijskih odobrenja za spomenuta područja na rok do kraja ove godine. Rok za podnošenje prijava je 29. travnja.

Detalji javnog poziva nalaze se na web stranici Parka prirode Telašćica.

K.B.