Hrvatski centar koralja na Zlarinu trebao bi biti gotov do kraja ove godine

Foto: Pixabay/Ilustracija

ŠIBENIK – Potpisan je ugovor o javnoj nabavi stalnog postava za Hrvatski centar koralja na Zlarinu. Vrijednost ugovora je 2,9 milijuna kuna bez PDV-a., a rok za izvršenje ugovora je 7 mjeseci.

Postupak nabave stalnog postava pokrenut je u kolovozu prošle godine, a obuhvaćao je osmišljavanje dizajna stalnog postava, izradu dokumentacije potrebne za implementaciju postava, kao i dobavu, transport i ugradnju svih osmišljenih sadržaja te edukaciju korisnika za rad sa sustavom.

Osim predstavnika Grada Šibenika u pregledu i ocjeni ponuda sudjelovale su stručne osobe iz područja arhitekture, zaštite koralja i muzeologije.

Kriterij odabira bila je ekonomski najpovoljnija ponuda pri čemu se kao financijski kriterij ocjenjivala cijena ponude (40%), a kao nefinancijski kriterij kvaliteta (60%).

– Nabava je relativno dugo trajala jer smo se, kao što je to najčešći slučaj u gradu Šibeniku, odlučili za teži put kako bi dobili što kvalitetnije rješenje. Nadamo se da će ovaj postav ispuniti svoju svrhu jer upravo o  posjetiteljskoj dimenziji i dojmovima koje će gosti sa sobom ponijeti, ovisi oživljavanje Centra. Radi se o postavu za posjetitelje u kojemu je općenito naglašena zaštita prirode, a da pri tom nije ignorirana, već, dapače, uvažena i valorizirana bogata povijest Zlarina, njegovo kulturno nasljeđe i brojni umjetnici porijeklom sa Zlarina, poput Vesne Parun,  ili oni koji su s tim otokom povezani – istaknuo je Petar Mišura, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika.

Foto: Gojko Vukov Colić

Prema riječima Ivane Katurić, direktorice izabrane splitske tvrtke Urbanex, inovativni stalni postav Hrvatskog centra koralja Zlarin će biti na visokoj europskoj razini.

– Postav je osmišljen na način da reinterpretira povijest otoka, njegovu življenu baštinu odnosa sa koraljem, specifičnog lokaliteta i ljudi, ali istodobno da naglašava jednu posve novu dimenziju klimatskih promjena, situacije u kojoj se trenutačno nalazi, kako koralj tako i Jadransko more u cjelini. Na neki način služi kao inkubator prirodne baštine, rasadnik novih ideja i posve novi tip interpretacijskog centra koji u suradnji sa znanstveno-istraživačkim institucijama omogućava povratak života na Zlarin, perspektivu cjelogodišnjeg korištenja otoka i perspektivu postava koji izlazi izvan samog objekta, i koji zapravo aktivira više dimenzija samog otoka. To je bila i osnovna misao vodilja prilikom izrade ovog idejnog rješenja – naglasila je.

Projekt „Hrvatski centar koralja Zlarin“ financiran je sredstvima Europske unije u okviru programa Promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Projekt ima za cilj, kroz uspostavu Hrvatskog centra koralja Zlarin, zaštititi bioraznolikost šibenskog arhipelaga s naglaskom na očuvanju zaštićenog područja ekološke mreže Natura 2000 na otoku Drveniku i podizanju svijesti o važnosti zaštite prirode.

S tim u vezi stalni postav i aktivnosti Hrvatskog centra koralja Zlarin interpretirat će važnost zaštite prirode, klimatske promjene i njihove posljedice.

J.K.