Koliko su važni ekološki, društveni i ekonomski aspekti održivog turizma?

Foto: Pexels / Vanessa Garcia / Ilustracija

Glavna odlika održivog turizma je optimalno iskoristiti okolišne resurse koji su ključni element turističkog razvoja, zadržavajući bitne ekološke procese i pomažući u zaštiti prirodne baštine i bioraznolikosti.

Održivi turizam se definira kao “turizam koji u potpunosti uzima u obzir trenutne i buduće gospodarske, društvene i okolišne učinke, brine se o potrebama posjetitelja, sektora, okoliša i destinacije”.

Smjernice i praksa upravljanja održivim razvojem turizma mogu se primijeniti na sve oblike turizma, u svim vrstama destinacija, uključujući kako masovni turizam, tako i razne turističke niše. Principi održivosti se odnose na okolišne, gospodarske, društveno-kulturne aspekte razvoja turizma. S ciljem postizanja dugotrajne održivosti, mora se uspostaviti odgovarajuća ravnoteža između te tri dimenzije, stoji na stranicama Održivog turizma Hrvatska.

Stoga bi održivi turizma trebao optimalno iskoristiti okolišne resurse koji su ključni element turističkog razvoja, zadržavajući bitne ekološke procese i pomažući u zaštiti prirodne baštine i bioraznolikosti.

Trebao bi poštivati društveno-kulturnu autentičnost destinacije, očuvati njihovo izgrađeno i živo kulturno nasljeđe i tradicijske vrijednosti, te doprinositi međukulturalnom razumijevanju i toleranciji.

Te također osigurati da su gospodarske aktivnosti održive i dugoročne, te da donose društvenu i gospodarsku korist svim dionicima uz pravičnu raspodjelu, između ostaloga stabilnost zaposlenja, mogućnosti zarade društvenih usluga zajednici, pomažući uklanjanju siromaštva.

Kod ekonomskih aspekata bitno je naglasiti ulaganje u područja u kojima se nalazi smještajni objekt, odnosno vraćanje dijela profita zajednici u svrhu zaštite kulturnih i prirodnih dobara. Zapošljavanje lokalnog stanovništva i kupovanje od lokalnih proizvođača, kako navodi Održiva Hrvatska.

Kad govorimo o društvenom aspektu održivog turizma uvijek je poželjno preporučiti gostima gdje kupovati lokalne proizvode. Podržavati rad lokalnih udruženja koja doprinose zaštiti prirodne i kulturne baštine. Svakako odbacivati usluge i proizvode dobavljača koji iskorištavaju djecu ili provode testiranja na životinjama.

Ekološki aspekti se najviše ogledaju u pametnom raspolaganju energije, poput vode, električne energije… Recikliranje materijala kao što su papir, plastika i staklo. Bitno je i izgraditi ekološku politiku koja će se provoditi u praksi te upoznati goste i turiste pa i zaposlenike sa svim ekološkim mjerama.

Z.G.

PROČITAJTE JOŠ:

PAMETNI I ZELENI TURIZAM Ulaganje u pametniju infrastrukturu turističkih destinacija