Općina Gradac ove godine ulaže 1,5 milijuna kuna u obnovu rive

Foto: Općina Gradac/Facebook

GRADAC – Općina Gradac objavila je ovogodišnji plan upravljanja pomorskim dobrom, u čije održavanje će uložiti oko 5 milijuna kuna.  

Ta sredstva namaknut će dijelom iz proračuna, a dijelom od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja, kao i od naknada za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, te od naknade za štetu nastalu eventualnim onečišćenjem pomorskog dobra.

U Planu koji je objavljen u Općinskom glasniku navedene su i mikrolokacije na kojima će se izdavati koncesijska odobrenja za određene djelatnosti, a naveden je i plan ulaganja u pomorsko dobro na teritoriju općine.

Najveća sredstva, oko milijun i pol kuna, općina planira uložiti u obnovu rive u Gradcu, oko 340 tisuća kuna uložit će se u izgradnju šetnice u Ulici Obala, a u planu je i sanacija plaže Sunce pokraj koje će biti izgrađena rampa za osobe s invaliditetom. U planu je i adaptacija plaže za psa te izgradnja Rimskog parka Bošac.

Investicije u pomorsko dobro planirane su i u Drveniku. Oko 400 tisuća kuna ići će za adaptaciju porta Čmilje, 150 tisuća kuna uložit će se u prvu fazu  obnove zapadne obale Donja Vala, a na istoj lokaciji planiraju se postaviti i rampe. Sanacija plaže i popločavanje rive očekuju se ove godine i u Zaostrogu gdje se planira popločenje rive od tuševa do Dalmacije s 350 tisuća kuna, a u planu je i sanacija plaže ispred Begovih s 220 tisuća kuna.

U Podaci će se ići u izgradnju lungo mare Ravanje te u uređenje šetnice i male rive u Viskovića Vali, a popločenu šetnicu dobit će i Brist.