FOTO Na Velebitu pušten još jedan ris – Zove se Ljubo

Foto: Marko Matešić, LIFE Lynx - hrvatski terenski blog

Ris Ljubo peti je ris koji je pušten u prirodu u Hrvatskoj, u sklopu projekta LIFE Lynx, hrvatskog terenskog bloga, koji imaju za cilj spašavati populaciju ove vrste životinja jer od 1990-ih godina lovci svake godine zamjećuju sve manji broj risova i brojnost populacije pada sve do danas.

Najvažniji uzrok izumiranja risova je parenje u srodstvu, budući da se gotovo 45 godina potomci šest životinja pare isključivo međusobno.

– Procjenjujemo da je danas u Hrvatskoj prisutno 30 – 40 risova, u Sloveniji tek 10 – 20, a u Italiji je situacija još kritičnija. Znanstvena istraživanja ukazuju da će risovi ponovno izumrijeti ukoliko se ne nasele nove životinje koje će povećati genetsku raznolikost populacije. Stoga su predstavnici šumarskih, lovačkih i znanstvenih institucija zajednički pripremili prijedlog projekta za spas risa koji su prijavili na LIFE natječaj za sufinanciranje Europske komisije. Projekt je pozitivno ocijenjen i provoditi će se od srpnja 2017. do ožujka 2024. godine – pišu na svojim stranicama LIFE Lynx – hrvatski terenski blog.

U projekt je uključeno 11 institucija iz pet država – Hrvatske, Slovenije, Italije, Slovačke i Rumunjske, a u Hrvatskoj će ga provoditi Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu te udruga BIOM. Osim Europske komisije, Hrvatski dio projekta sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a znatna sredstva daje i slovensko Ministarstvo za okoliš i prostor.

Dugoročni cilj projekta je spriječiti izumiranje populacije risa u Dinaridima i jugoistočnim Alpama, što će se prvenstveno postići naseljavanjem četiri životinje iz Slovačke i Rumunjske u Hrvatsku, te deset u Sloveniju. Uspješnost naseljavanja pratiti će znanstvena istraživanja, koja će uključivati praćenje naseljenih životinja i njihovih potomaka pomoću automatskih foto aparata i GPS ogrlica, te mnoge genetske i ekološke analize. Države uključene u projekt uskladiti i unaprijediti će upravljanje ovom ugroženom vrstom i pripremiti će se strateški dokumenti koji će osigurati dugoročnu suradnju na ovom području.

– Karizmatični ris, veliko je bogatstvo hrvatske prirode i naša odgovornost je očuvati ga za buduće generacije. Preduvjet za postizanje ovog cilja je suradnja svih nadležnih institucija te potpora javnosti – kažu iz LIFE Lynx-a-

Jubilarni, 5. ris preseljen je iz Karpata u Hrvatsku!

Mužjak nazvan Lubomir, Lljubo, uhvaćen je u Slovačkoj, te je protekla dva mjeseca proveo u karanteni kako bismo bili sigurni da nam stiže zdrav. Ris je danas poslijepodne ispušten u lovištu Ramino korito, kojim upravlja Rewilding Velebit, a njegov su dolazak pozdravili članovi Rukometnog kluba Gospić i predstavnici lokalne zajednice.
Ljubo će se pridružiti karpatskim risovima Emilu i Alojziju koji već obitavaju na Velebitu, te 30ak lokalnih velebitskih risova.

U posljednje tri godine u sklopu projekta ispušteno je ukupno 15 životinja, pet u hrvatski dio Dinarida, pet u slovenski dio Dinarida i pet u slovenski dio Alpa. Zaista dobar razlog za slavlje!

Risa su iz transportne kutije pustili Marija Krnjajić – direktorica Rewilding Velebit Zaklade, Mile Ugarković – tajnik Lovačkog saveza Ličko-senjske županije, te Ira Topličanec – djelatnica LIFE Lynx projekta.

Z.G.