FENOMEN U NASTAJANJU Povećava se površina otoka Biševa

Foto: T. Korbar/Geopark Viški arhipelag/Facebook

VIS – Na južnom dijelu otoka Biševa u tijeku je prirodno spajanje dvaju otoka, odnosno otoka Biševa s hridi Gatulicom. 

Između hridi Gatulice i rta Gatule na jugu Biševa nalazi se uski morski prolaz, kojim kolaju snažne morske struje, a strma obala pogoduje ubrzanom rastu algalnih trotoara. Trotoari nastaju nakupljanjem čvrstih biogenih struktura koje grade pretežito crvene alge (Lithophyllum) u razini plime i oseke (litoral). Kad završe biološki procesi i alge odumru, kolonije se pretvaraju u jednu od najmlađih geoloških tvorevina na Jadranu.

Foto: T.Korbar/Geopark Viški arhipelag/Facebook

Trotoari su uglavnom ljubičaste boje, a širina i visina im ovise o međudjelovanju promjena razine mora i tektonskih pokreta u gornjim dijelovima zemljine kore.

Gatula je najjužniji rt otoka Biševa kojeg krase vrlo atraktivna geologija i geomorfologija: strmi slojevi karbonatnih stijena, visoki klifovi, potencijalna urušavanja, “skrivena” hrid Gatulica, krške jame, priobalne morske špilje i iznimno bogati podvodni svijet.

 

K.B.