Plaže na Šipanu i Koločepu dobile dizala za osobe s invaliditetom

Foto: Grad Dubrovnik

DUBROVNIK – Osobe s invaliditetom  osobe smanjene pokretljivosti ove će se kupališne sezone moći kupati i na plažama u Suđurđu na Šipanu te u Donjem Čelu na Koločepu, na kojima su postavljena dizala za osobe s invaliditetom. 

Time je, kažu u dubrovačkoj gradskoj upravi, završeno osposobljavanje dubrovačkih plaža za ovu vrstu gostiju. Prethodno su dizala za osobe s invaliditetom postavljena u Zatonu Velikom, u Zatonu kod postaje tamošnje vatrogasne postrojbe te na plažama Mandrač u Solitudu i Copacabana.

 

Sukladno mjerama i aktivnostima Strategije za izjednačavanje mogućnosti osobama s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine, Grad Dubrovnik uređuje i prilagođava plaže na svom području osobama s invaliditetom, na način da se uređuju prilazi, parkirališna mjesta te dizala za spuštanje u more.

S ciljem praćenja stanja dizala te otklanjanja možebitnih kvarova i oštećenja, u srpnju 2020. godine imenovan je koordinacijski tim, čija je zadaća svakodnevno praćenje korištenja dizala i međusobno obavještavanje o stanju te ažurnost u postupku otklanjanja kvarova. Uz voditelja tima i njegovog zamjenika, imenovani su članovi za svaku pojedinu lokaciju, koji su zaduženi za svakodnevno praćenje funkcioniranja dizala, poglavito pravovremeno punjenje i postavljanje baterija za pogon dizala te dojavljivanje možebitnih problema voditelju ili zamjeniku Koordinacijskog tima.