Istarska županija ide u izmjene Prostornog plana – Evo i zašto

Foto: Primjer bespravne gradnje/JU Natura Histrica

Skupština Istarske županije usvojila je izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije kojima se, između ostalog, žele maksimalno skratili rokovi, ali i realizirati pokrenute inicijative.

Posljednje izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije donesene su 2016. godine, a do danas su neprekidno pristizale inicijative od gospodarskih subjekata, privatnih osoba, gradova i općina za promjenom istog.

Iz Županije tvrde da se pristupilo izmjenama i dopunama isključivo zbog: planiranja solarnih elektrana državnog i županijskog značaja (instalirane snage 10 MW i većih) u cilju provedbe zelene tranzicije; preispitivanja mogućnosti planiranja vjetroelektrana na moru; revizije Odredbi za provedbu Prostornog plana u dijelu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora; izmjena pojedinih planskih rješenja prometnog sustava: pomorskog, cestovnog i željezničkog, kao i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme; planiranja građevina za gospodarenje otpadom; usklađenja uočenih nedorečenosti i grešaka utvrđenih primjenom važećeg Prostornog plana te usklađenja pojedinih segmenata PP-a s izmijenjenim zakonskim i podzakonskim propisima.

Hoće li se i kako izmjenama i dopunama ovako važnog dokumenta utjecati na bespravne graditelje koji u Istri niču kao gljive poslije kiše, ostaje za vidjeti.

Skupština je inače usvojila i Odluku koja se odnosi na osnivanje ustanove Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije, s ciljem razvijanja ribarstva i akvakulture u oblicima i tehnologijama koje imaju najmanji štetni utjecaj na morske i obalne ekosustave. Djelovanje Centra trebalo bi, kažu, ići i u smjeru razvijanja djelatnosti kojima se ostvaruju alternativni prihodi lokalnih ribarskih zajednica, ali i poticanja inovativnih načina dodavanja vrijednosti ulovu, diversifikacije ribolovnog gospodarstva, kao i suradnje znanstvenika, ribara i ribarske industrije.

K.B.